ICJ SWEDEN TWITTERICJ på facebook
Jan 222016
 

Venedigkommissionens funktion och eventuella framtidsplaner diskuterades flitigt under förra veckans möte.  Fokus låg på begreppet Rule of Law och vad detta innebär för statsförvaltningen i olika delar av Europa, men även utanför.