Facebook I media Kontakta oss

Vad är Street Law?

Street Law är en påverkansmetod vars syfte är att stärka och öka kunskapen om rättigheter, särskilt bland rättssvaga grupper. ICJ-S har valt att främst rikta sig mot barn och unga från miljonförorten & minoriteter. Vi har valt att engagera unga juridikstudenter genom Street Law Academy (SLA)då vi tror att engagemang leder till ökad juridisk kunskap om de mänskliga rättigheterna, insikt i rättsetiska överväganden och träning i juridisk tillämpning. Vi utbildar studenter som i sin tur utbildar barn och unga på skolor och organisationer. Vi arbetar med och utvecklar rättspedagogiska metoder. Vår ambition är dubbelt; att stärka barn och ungas rättigheter i samhället och samtidigt forma framtidens bästa jurister.

SLA startade 2014 och är än så länge ett begränsat pilotprojekt. Våra studenter inspireras och tränas av ett flertal jurister och organisationer såsom UNICEF, Regeringskansliet och BeO. Unga Klara teatern är en viktig och central inspiration, där vi hämtar värdefull kunskap om barn och ungas livsvillkor. SLA stöds av Skandia Idéer för livet. Pilotprojektet har även fått stöd av JUSEK. Vi finns på Facebook https://www.facebook.com/streetlawacademy  och bloggar då och då på http://www.barnsrattigheter.com/

Street Law filmen 2014. Följ vår 1- minutresa där vi berättar om Street Law.
http://www.youtube.com/watch?v=9xTjYsUQeac&app=desktop

 

Street Law – ett internationellt rättsnätverk

Street Law uppstod under 1970-talet i USA, där studenter från ansedda juridiska institutioner engagerade sig i medborgliga fri- och rättigheter och höll utbildningar med olika grupper däribland minoriteter, kvinnogrupper och barnrättsorganisationer. Idag engagerar Street Law tiotusentals jurister, lärare, studenter, organisationer och – inte minst – USA:s Högsta Domstol som traditionsenligt håller en årlig tvåveckorskurs. ICJ-S har kontakt med systerorganisationer i Storbritannien och USA. Läs mer om Street Law på www.streetlaw.org.

 

Vill du engagera dig i Street Law eller vill du stödja vårt arbete?

Kontakta ICJ-S kansli. Det finns många sätt att stödja oss; ekonomisk, genom din kunskap och erfarenhet eller delaktighet. Välkommen!

 

 

ideer_for_livet_logo (1)


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2018 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen