ICJ SWEDEN TWITTERICJ på facebook

Verksamhet i Sverige

 

Arbetet i Sverige slår vakt om rättssäkerheten och sker inom ramen för en rättspolitisk plattform. Det är bl.a. inriktat på domstolsväsendet och advokatkårens oberoende liksom på den enskildes rätt till prövning av sina rättigheter genom domstol.

Pågående projekt

Debatt och seminarier

Samarbetspartners