ICJ SWEDEN TWITTERICJ på facebook

Debatt och seminarier

 

Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen anordnar med jämna mellanrum seminarier och debatter om aktuella ämnen. Under flikarna ‘Nyheter’ och ‘Event’ hittar du de sammanställningar som görs i anslutning till dessa.