Facebook I media Kontakta oss

2011 års Per Anger-pris tilldelas Narges Mohammadi från Iran

Narges Mohammadi får priset för sin långa kamp för mänskliga rättigheter i hemlandet. Eftersom hon på grund av sin övertygelse dömdes till elva års fängelse den 28 september 2011, sker prisutdelningen i hennes frånvaro. I hennes ställe tas priset emot av Shirin Ebadi, som fick Nobels fredspris 2003. Shirin Ebadi har arbetat tillsammans med Narges Mohammadi i Iran och är dessutom en nära vän.

Prisutdelningen genomförs måndag 14 november kl 18–19.30 i Hörsalen på Kulturhuset i Stockholm, med integrationsminister Erik Ullenhag som prisutdelare.
Vi inleder prisutdelningen med ett tal av Ibrahim Dahane. Mottagare av 2009 års Per Anger-pris, som ej kunde närvara på grund av att han fängslades strax innan ceremonin skulle äga rum i Stockholm.

Ett seminarium med titeln “The state of democracy in theMiddle Eastwith particular focus on developments inIran”, avslutar prisutdelningen. Deltagare i samtalet är Shirin Ebadi, mottagare av Nobels fredspris 2003.

Payam Akhavan, professor i internationell rätt vid McGill University, Dr. Brian Palmer, f.d. lärare vid Harvard University i antropologi och religionsvetenskap som idag är bosatt i Sverige och verksam som gästprofessor vid Uppsala Universitet, samt Parvin Adalan iransk journalist och mottagare av Olof Palmepriset 2007.

 

Motivering

”För att genom personligt mod och trots upprepade grova kränkningar av hennes frihet och säkerhet, på ett uthålligt och offentligt sätt ha kämpat för mänskliga rättigheter och kvinnors frihet i Iran, tilldelas Narges Mohammadi Per Anger-priset 2011”.

Narges Mohammadi dömdes den 28 september 2011 till elva års fängelse av Iransk domstol. Domen föll när årets pristagare redan var utsedd men före offentliggörandet. Det om något visar under vilka svåra omständigheter Narges Mohammadi verkar. Det är inte heller första gången som mottagare av Per Anger-priset saknats under ceremonin på grund av en arrestering i hemlandet.

– Det är ett orättvist straff och oförenligt inte bara med de mänskliga rättigheterna utan också med Irans egna lagar. Shirin Ebadi, mottagare av Nobels fredspris 2003.

Narges Mohammadi arbetar för fria val och avskaffandet av dödsstraffet mot barn i Iran, genom organisationen Defenders of Human Rights Centre. Hon har också varit med om att bilda Iranian National Peace Council. Hon har öppet i många år verkat för mänskliga rättigheter i Iran och har utsatts för olika former av förföljelse. Efter flera frihetsberövanden och andra former av trakasserier belades hon dessutom med reseförbud och fråntogs sitt pass 2009. Priset för hennes engagemang har varit högt, i sviterna efter fängelsevistelserna är hon i behov av sjukvård. Det straff hon nu dömts till sätter ett definitivt stopp för hennes möjligheter till vård inom överskådlig tid.

I gruppen kring årets pristagare har många fängslats eller dömts under senare år i systematiska försök från regimens sida att kväva en spirande demokratirörelse, vilket också drabbat aktiva människorättsaktivister. En ytterst bekymmersam utveckling för personer som likt Narges Mohammadi följer sitt samvete och som trots hot om repressalier med fredliga medel arbetar för en bättre framtid för Irans befolkning.

Per Anger-prisets jury hoppas att uppmärksamheten kring priset kommer bidra till en förbättring av hennes personliga situation liksom av situationen för andra som kämpar för en större öppenhet och större efterlevnad av mänskliga rättigheter i Iran.

 

Kort om Narges Mohammadi

Narges Mohammadi är född 1972 i Iran. Hon har en examen i fysik (physics and engineering) från Qazvin University. Under studietiden var hon en skicklig bergsbestigare och besteg flera av Irans högsta berg. Men till följd av att hon två gånger arresterades i samband med olika studentmöten stängdes hon emellertid ute från alla officiella expeditioner.

Hon träffade även sin man Taghi Rahmani när hon studerade. Han är en känd journalist och dissident som även han fängslats och trakasserats för sitt arbete. 2007 fick de tvillingar tillsammans.

På grund av sina egna erfarenheter av den iranska rättsapparaten engagerade sig Narges Mohammadi i Defenders of Human Rights Centre (DHRC), en iransk organisation som förser politiska fångar med försvarsadvokater. Hon blev dess talesperson och vice ordförande, jämte nära vän till nobelpristagaren Shirin Ebadi. Hon är också en av grundarna till Iranian National Peace Council, som består av författare, artister, advokater och aktivister som med fredliga medel arbetar för mänskliga rättigheter i Iran.

För detta har hon blivit föremål för en rad repressalier. Under 2010 var hon frihetsberövad i en knapp månad. Den behandling som hon utsattes för då ledde till att hon kom ut i mycket dålig fysisk kondition när hon slutligen släpptes mot borgen. Samma år blev hon dessutom avskedad från sitt arbete som ingenjör på grund av sitt politiska engagemang.

I ett försök av den iranska regimen att stoppa organisationer som verkar för mänskliga rättigheter dömdes Narges Mohammadi till elva års fängelse av Iransk domstol den 28 september 2011.

 

Röster om Narges Mohammadi

Forum För Levande Historias överintendent och juryns ordförande, Eskil Franck, berättar om valet av årets pristagare.

– Narges Mohammadi betalar ett högt pris för kampen för mänskliga rättigheter. Trots tidigare fängelsestraff, upprepade trakasserier, reseförbud och nu husarrest fortsätter hon arbetet för demokrati och mänskliga rättigheter i Iran. Hon är en förebild för människorättsaktivister världen över och en värdig mottagare av Per Anger-priset.

Mottagaren av Nobels fredspris 2003, Shirin Ebadi berättar att Narges Mohammadi är oerhört glad och tacksam över priset. Hon själv tror att priset och den uppmärksamhet det väcker i omvärlden kommer att förbättra situationen för flera människorättsaktivister inte bara i Iran utan i hela Mellanöstern.

Hon beskriver Narges Mohammadi som känd och respekterad av Irans människorättsförsvarare och intellektuella, men säger också att hon har fått betala ett högt pris för sin aktivism.

– Being a human rights activist inIranis not easy work. But we shouldn’t forget that Iranian women, including Mohammadi, have a willpower far greater than all the difficulties they face.

Shirin Ebadi har också hyllat Narges Mohammadis stora mod och hade följande att säga om den senaste fängelsedomen, direkt efter dess tillkännagivande.

– All of Narges Mohammadi’s activities related to human rights and it was this that angered security officials. Narges continued her activism with deep conviction but the court ignored her defence and sentenced her to 11 years’ imprisonment. It is an unjust sentence and is inconsistent not only with human rights provisions but also withIran’s own laws.

Den 8 oktober 2011 gjorde även talesmannen för Catherine Ashton, den högste representanten för Europeiska unionen vid utrikesfrågor och säkerhetspolitik samt vice ordförande i kommissionen, följande uttalande med anledning av den fällande domen.

– The High Representative wishes to express her concern over the 11 year prison sentence given to Iranian Human Rights Lawyer and activist, Ms Narges Mohammadi, a founding member and Executive Chair of Nobel Prize Winner Shirin Ebadi’s ”Centre for Human Rights Defenders” (CHRD).

 

Läs mer om Narges Mohammad

Fullständigt uttalande av talesmannen för EU:s högsta representant, Catherine Ashton, gällande den senaste domen.

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/124989.pdf

Pressmeddelande från Amnesty International gällande den senaste domen.

http://amnesty.org/en/news-and-updates/leading-iran-rights-activist-sentenced-11-years-2011-09-28

Öppet brev av Shirin Ebadi till FN:s högste representant för mänskliga rättigheter gällande de övergrepp och trakasserier som riktats mot Narges Mohammadi och andra människorättskämpar i Iran, från juni 2010.
http://nobelwomensinitiative.org/2010/06/shirin-ebadi-to-un-high-commissioner-detention-of-human-rights-defenders-in-iran-is-illegal/

Artikel från 2008 om Narges Mohammadi och hennes mans kamp för mänskliga rättigheter i Iran.
http://www.rferl.org/content/article/1079544.html


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen