Facebook I media Kontakta oss

Åldersbedömningar i asylprocessen – seminarium och paneldebatt

ICJ-S bjuder in till seminarium och paneldebatt om åldersbedömningar i asylprocessen den 26 februari kl. 18.00.

Frågan om en person är vuxen eller ett barn kan ha stor betydelse vid prövningen av de åberopade skyddsskälen och vid prövning av övriga åberopade tillståndsgrunder, till exempel rätt till uppehållstillstånd på grund av anknytning. Barn som söker asyl i Sverige har bevisbördan för att göra sin ålder sannolik. Medicinska åldersbedömningar genomförs när det saknas tillförlitliga identitetshandlingar och det råder tveksamhet kring den uppgivna åldern. Ingen av metoderna som används kan anses helt tillförlitlig. Flera europeiska länder däribland Storbritannien har frångått förfarandet med handledsröntgen. Vilka metoder används i Sverige och vilket bevisvärde tillmäts resultaten i asylprocessen?

Deltagare: Elis Envall, utredare på Socialstyrelsen, Fredrik Beijer, rättschef på Migrationsverket, Gregor Noll, professor vid Lunds universitet och Victoria Nyström, advokat.

När: Den 26 februari kl. 18.00

Plats: Stora Nygatan 26, Gamla Stan

Anmälan görs till ICJ-S kansli på secretariat@icj-sweden.org snarast och senast måndagen den 22 februari. Begränsat antal platser. VÄLKOMNA!

Hotet mot yttrandefriheten- After Work med ICJ-S

DN:s kulturchef Björn Wiman och Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg gästar ICJ-S första After Work den 19/2 kl. 17.00.

Med anledning av den senaste händelsen i Paris på tidningsredaktionen Charlie Hebdo har reaktionerna varit starka och upprörda. Attentatet ses som ett angrepp mot yttrandefriheten och ytterst på den västerländska demokratin. I allmänhet präglas reaktionerna av en stark solidaritet gentemot Charlie Hebdo.

I kölvattnet av terroristattacken har diskussionen i mycket handlat om hur liknande attentat ska kunna förhindras. Flera av förslagen syftar till att identifiera personer som kan komma att begå terroristdåd genom att bland annat registrera människors resvanor och annan form av övervakning.

Samtidigt finns en oro över att den ökade övervakning kan bli ett ytterligare hot mot individens fri- och rättigheter och mot den demokratiska rättsstatens grundläggande rättsprinciper.

Ni inbjuds härmed till att delta i en debatt om dessa frågor mellan Åsa Lindeborg, Aftonbladet, och Björn Wiman, Dagens Nyheter, under trevliga och avspända former.
När: Den 19 februari från kl. 17
Plats: Kåken, Regeringsgatan 66
Deltagare: DN:s kulturchef Björn Wiman och Aftonbladets kulturchef Åsa Linderborg.

Värd för kvällen är ICJ-S ordf. Thomas Olsson och vice-ordf. Naiti del Sante.

Studiebesök för ICJ-S studerandemedlemmar på ADN Law Advokatfirma den 5 mars 2015

ICJ-S inbjuder studerandemedlemmarna till studiebesök på ADN Law Advokatfirma.

Under kvällen kommer MR-frågor inom ADN Laws verksamhetsområden att diskuteras och vi hoppas på intressanta diskussioner tillsammans.

ADN Law är en affärsjuridisk byrå med svensk och internationell inriktning. Vi erbjuder ett team av erfarna advokater, som tillsammans med advokatbyråns biträdande jurister, tillhandahåller specialistkompetens inom främst områdena arbetsrätt, bank och finans, bolagsrätt, entreprenad- och fastighetsrätt, IT-immaterialrätt, tvistelösning och agent- och återförsäljarrätt. www.adnlaw.se

När: 5 mars 2015 kl.17:00 -19:00

Var: Birger Jarlsgatan 58, 114 29 Stockholm

Anmälan görs till secretariat@icj-sweden.org senast den 19 februari. Begränsat antal platser.

Är du inte studerandemedlem hos oss ännu? Kontakta oss på secretariat@icj-sweden.org för att bli medlem

Logga_adn

 

 

Seminarieserien Häktning och restriktioner

ICJ-S inbjuder till seminarium om Häktning och restriktioner.

ICJ-S anordnar en seminarieserie under två dagar där reglerna om restriktioner och följderna av isolering diskuteras. Diskussionerna förs utifrån den kritik som framförts av bland annat CPT, den rapport Åklagarmyndigheten tog fram under 2014 samt resultat från aktuell psykologisk forskning.

Inbjudan och schemat går att läsa här

Kommer FN:s barnkonvention att bli svensk lag?

Med anledning av att Barnkonventionen fyller 25 år i år, samt att regeringen har tillsatt en utredning som ska utreda för- och nackdelarna med inkorporeringen av Barnkonventionen, så anordnar ICJ-S ett seminarium i frågan. Vilka förändringar kan en inkorporering av Barnkonventionen innebära för barn i Sverige?

Deltagare:

Karin Fagerholm, Tematisk rådgivare för EU och barns rättigheter, Rädda Barnen

Christina Heilborn, Programchef på UNICEF Sverige

Paneldebattörerna är jurister och experter inom det aktuella området. Det kommer att ges möjligheter att ställa frågor till paneldebattörerna.

Moderator:

Desirée Lindqvist, Styrelseledamot ICJ-S

När? 6 november kl 17.30-19.30 (dryck och tilltugg serveras från kl 17.00)

Var? Brantingrummet, ABF-huset, Sveavägen 41 Stockholm

Anmälan görs till secretariat@icj-sweden.org senast den 4 november. Begränsat antal platser.

Barnkonventionen och barns utsatthet i asylprocessen

Seminarium om barns rättigheter i asylprocessen.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn i världen rätt att få hälsovård, att få gå i skolan och att få skydd mot diskriminering och våld. Barn har också rätt att uttrycka sina åsikter. Sveriges grundläggande inställning är att vi och alla andra ska respektera och främja barns och ungdomars rättigheter.

Hur tillämpas barnkonventionen i asylprocessen?

Medverkande:

Emma Schönberg, barnrättsjurist, UNICEF

Louise Dane, doktorand i barn- och migrationsrätt, Stockholms Universitet

Elisabet Hultcrantz, seniorprofessor vid Linköpings universitet

Anne-Liis von Knorring, seniorprofessor vid Uppsala universitet

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Datum: 6 oktober 2014

Tid: 18:00

Arrangörer: Etikkommissionen i Sverige och ICJ-S

 

 

Egypten efter revolutionen – vad hände med rättssäkerheten, mänskliga rättigheter och domstolarnas oberoende?

Den 24:e september kl. 18.30 talar Ahmad Mosad Hassan, jurist från Kairo, om den utveckling som skett efter revolutionen 2011. Hur ser framtiden ut för rättsstaten och mänskliga rättigheter i Egypten i ett land som går mot ett allt hårdare militärstyre? Hur jobbar man som juridiskt ombud under de rådande förhållandena? Seminariet hålls på ICJ-S kontor på Stora Nygatan 26 i Stockholm. Välkomna!

Europakonventionens roll i utvisningsärenden – omplaneras till den 27:e maj

Presentation av Europadomstolens praxis rörande artikel 3 och artikel 8 i Europakonventionen.

Europakonventionen är sedan 1995 svensk lag. Det innebär att Migrationsverket och migrationsdomstolarna har en skyldighet att tillgodose att tillämpningen av utlänningslagen alltid står i överensstämmelse med Europakonventionen. För offentliga biträden och andra som arbetar med att försvara asylsökandes rättigheter är kunskap om Europadomstolens praxis därför av mycket stor betydelse.

Under föredraget presenteras och diskuteras Europadomstolens praxis avseende förbudet mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och rätten till privat- och familjeliv i utvisningsärenden. Vidare diskuteras hur man rent konkret klagar till Europadomstolen och processen där.

Talare:
Sten De Geer, Advokat
Ignacio Vita, Sju Advokater och styrelseledamot i Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen
Peter Varga, Lewis & Partners Advokatbyrå och styrelseledamot i Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Datum: 27 maj, 2014

Tid: 18:00

Arrangörer: Etikkommissionen i Sverige och Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen.

 

Etikkommissionen ICJ Inbjudan > >

Presentation av Europakonventionens roll i utvisningsärenden, 3 april ABF-huset, Stockholm

Presentation av Europadomstolens praxis rörande artikel 3 och artikel 8 i Europakonventionen.

Europakonventionen är sedan 1995 svensk lag. Det innebär att Migrationsverket och migrationsdomstolarna har en skyldighet att tillgodose att tillämpningen av utlänningslagen alltid står i överensstämmelse med Europakonventionen. För offentliga biträden och andra som arbetar med att försvara asylsökandes rättigheter är kunskap om Europadomstolens praxis därför av mycket stor betydelse.

Under föredraget presenteras och diskuteras Europadomstolens praxis avseende förbudet mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och rätten till privat- och familjeliv i utvisningsärenden. Vidare diskuteras hur man rent konkret klagar till Europadomstolen och processen där.

Talare:
Sten De Geer, Advokat
Ignacio Vita, Sju Advokater och styrelseledamot i Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen
Peter Varga, Lewis & Partners Advokatbyrå och styrelseledamot i Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Datum: 3 april, 2014

Tid: 18:00

Arrangörer: Etikkommissionen i Sverige och Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen.

Etikkommissionen ICJ PDF >>

Kurs i Migrationsrätt, 8 april i Stockholm

ICJ – Sverige anordnar en heldagskurs i migrationsrätt som i första hand riktar sig till jurister aktiva som offentliga biträden i utlänningsärenden.

Kursledare:
Björn Berselius. Domare vid Migrationsöverdomstolen. Har arbetat med att ta fram nu gällande utlänningslag under sin tid på regeringskansliet.

Advokaten Per Stadig, med lång erfarenhet av att arbeta som offentligt biträde i utlänningsärenden.

Kursen hålls i Europahuset, Regeringsgatan 65 i centrala Stockholm.

Anmäl intresse till kansliet på mail secretariat@icj-sweden.org, eller per telefon 08-654 62 80.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen