Facebook I media Kontakta oss

ICJ-S medverkade på MR-dagarna i Stockholm 14 november

Den 14 november höll ICJ-S ett miniseminarium under MR-dagarna, Nordens största forum för mänskliga rättigheter, på Kulturhuset i Stockholm. Temat för seminariet var ”Mänskliga rättigheter och kampen mot terrorism – vart är vi på väg?”. Vår styrelseordförande Thomas Olsson och professor i folkrätt Ove Bring diskuterade den folkrättsliga aspekten av kriget mot terrorismen och vikten av att inte förlora de fundamentala värderingarna i rättsstaten. Moderator för paneldiskussionen var styrelseledamot Naiti del Sante. Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom och lyssnade, samt till projektledare för MR-dagarna som gav oss möjligheten att anordna detta seminarium. Vår förhoppning är att kunna delta även nästa år!


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen