Facebook I media Kontakta oss

Pressmeddelande: Expertutbyte mellan svenska och belarusiska jurister

Pressmeddelande 2012-11-14

I ett samarbetsprojekt mellan processjurister i Belarus och Sverige byggs nätverk mellan belarusiska och svenska jurister och information sprids om rättsystemets status i Europas sista diktatur.

Under fyra dagar bjuder Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) in representanter från ett antal centrala belarusiska organisationer verksamma inom tillvaratagandet av mänskliga rättigheter i Belarus. Syftet med besöket är att bygga upp och stödja nätverk mellan belarusiska och svenska jurister, samt att sprida kunskap om den rådande situationen i Belarus för de mänskliga rättigheterna och för de som verkar för deras efterlevnad.

ICJ-S kommer att, med utgångspunkt i de inbjudnas verksamhetsområden, genom seminarier, föreläsningar och öppna utfrågningar ta upp olika rättsfrågor, bland annat fångars rättigheter och rätten till en rättvis rättegång, vidare rätten till utbildning och dess påverkan på demokratiseringsprocessen.

Det kommer att finnas möjlighet för media att träffa dessa representanter som driver några av de viktigaste MR- organisationerna i Belarus den 16 november kl. 12.30-17.00 på ICJ-S kansli. Ett fullständigt program på ICJ:s hemsida: http://www.icj-sweden.org/

Elena Tonkacheva
Legal Transformation Center (LTC)

Raisa Mikhajlovskaia och Ihar Rynkevich
Human Rights Center

Iryna Dzashavitsyna
Legal Transformation Center (LTC)

Andre Bandarenka
Platforma

Projektet genomförs med stöd av Svenska Institutet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

ICJ:s kansli, secretariat@icj-sweden.org, +46 76 029 52 10

Ordförande Caroline Mitt Holm, caroline.mitt@icj-sweden.org +46 70 226 31 62

Projektansvarig Mai Greitz, mai.greitz@icj-sweden.org, +46 70 418 51 97

För att se pressmeddelandet i pdf format > >

_________________________________________________________________
Internationella Juristkommissionens svenska avdelning är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer, såväl i Sverige som internationellt.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen