Facebook I media Kontakta oss

Pressmeddelande:ICJ-S välkomnar riksdagens beslut att uppmana regeringen om att Sverige som första EU-medlemsland ska erkänna Västsahara som stat

Pressmeddelande 2012-12-05

ICJ-S har i flera år arbetat för folkrättens och de mänskliga rättigheternas efterlevnad i Västsahara och gläds idag över att riksdagen som första nationellt parlament i EU röstat för att Västsahara ska erkännas som en fri och självständig stat.

Idag beslutade riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken som en fri och självständig stat och att Sverige bör verka för detta inom EU.

— Vi välkomnar resultatet av riksdagens omröstning, som också är ett erkännande av det ihärdiga grästrotsarbete som har utförts av engagerade organisationer runtom i landet. Om regeringen väljer att följa riksdagens uppmaning, kan Sverige stå för ett historiskt ögonblick att som första EU-medlemsland erkänna Västsahara som fri och självständigt stat, säger Hanga Sántha, ordförande i ICJ-S.

Västsahara är sedan 1975 ockuperat av Marocko, men Marockos påstådda suveränitet över det västsahariska territoriet har varken erkänts av något annat land eller av Internationella domstolen i Haag. Redan 1975 fastslog domstolen att någon suveränitet över området inte tillkommer Marocko. [Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975.] Västsaharierna för en än så länge ändlös kamp för att kunna leva i ett fritt och självständigt land, samtidigt som internationella människorättsorganisationer såsom Amnesty och Human Rights Watch kontinuerligt rapporterar om kränkningar av västsahariernas grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. De marockanska myndigheterna slår ner fredliga demonstrationer, misshandlar västsahariska människorättsaktivister och tillser inte att rättsystemet fungerar i enlighet med internationella traktat.

ICJ-S har under flera års tid bedrivit rättegångsobservationer i Västsahara och Marocko och fortlöpande rapporterat om brott mot rätten till en rättvis rättegång. Senast i november 2012 skickade ICJ-S tre rättegångsobservatörer till i El Aíun i Västsahara för att bevaka en rättegång mot en västsaharisk aktivist.

För ICJ-S rapporter och mer information om Västsahara, vänligen se:
http://www.icj-sweden.org/publikationer/rapporter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ordförande Hanga Sántha, hanga.santha@icj-sweden.org +46 73641 83 79 och
Ordförande Caroline Mitt-Holm, caroline.mitt-holm@icj-sweden.org +46 70226 31 62
_________________________________________________________________
Internationella Juristkommissionens svenska avdelning är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer, såväl i Sverige som internationellt.

 

Ladda ner pressmeddelandet i pdf format här > >


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen