Facebook I media Kontakta oss

Puplic Service är hotad?

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är image.jpeg

Ett oberoende och starkt public service har ett stort demokratiskt värde för hela samhället. Sveriges Radio, Sveriges Television och Sveriges Utbildningsradio har onekligen ett betydande samhällsuppdrag. Vi lever dock i en omvälvande tid för medierna och en högst angelägen fråga är vilka förutsättningar som bör ges ett modernt public service som är tillgängligt och relevant för publiken. Ett adekvat grundlagsskydd kan vara på sin plats!

Jan Rosén, professor i civilrätt, SU, och föreståndare för forskningsgruppen i medierätt samtalar med Legal Counsel Stellan Gärde, Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen.

Ladda ner här:

Juristkommissionen föreslår:

Public service ges ett mer preciserat och förstärkt grundlagsskydd både avseende på existens och finansiellt godtagbara förhållanden. Ledamöterna i förvaltningsstiftelsens styrelse utses efter nominering av ett i grundlag reglerat förslagsorgan, vilket ska konstitueras – vad avser sammansättning och uppgift – enligt regler som likaledes anges i grundlag på samma sätt som förslagits beträffande ett förslagsorgan för domarnämnden. Förslagsorganet ska således ange vilka ledamöter som ska sitta i Verksamhetsstiftelsens styrelse och ska därvid tillse att ingen av ledamöterna är aktiv politiker, riksdagsledamot, ledamot av regeringen eller anställd i Regeringskansliet.

Tillägg i grundlagen görs i följande delar av RF:

  1. av en ny punkt 7 i RF 8:2 med lydelsen: ”existensen av och grunderna för radio- och tv-verksamhet i allmänhetens tjänst”.

2. i RF 8:17 tredje stycket: ”Första stycket tillämpas också vid stiftandet av sådan lag som avses i RF 8:2 § första stycket punkterna 4 och 7.”

3. RF 8:18 andra stycket tredje meningen: ”Vid ändring eller upphävande av sådan lag som avses i RF 8:2 första stycket punkterna 4 och 7 tillämpas RF 8:17 § första stycket.”

4. Public Service finansieras av en public service-avgift som behandlas utanför statsbudgetens utgiftssida.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen