Facebook I media Kontakta oss

Arbetet i Sverige slår vakt om rättssäkerheten och sker inom ramen för vårt PROGRANM FÖR RÄTTSSTATEN SVERIGE.

Det är bl.a. inriktat på funktioner i rättsstaten, myndigheternas agerande, domstolsväsendet och advokatkårens oberoende och den enskildes rätt till effektiva mänskliga rättigheter, dvs rätt till kunskap, regler som iakttar och tillämpar de mänskliga rättigheterna och att möjligheter finns till prövning i domstol av de kränkningar som förekommer.

Pågående projekt

Debatt och seminarier

Samarbetspartners


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen