Facebook I media Kontakta oss

Utbildning i Gaza – Prisoners’ Rights

I samarbete med lokala partnerorganisationer genomför ICJ-S en utbildning för verksamma jurister och juridikstuderande i Gaza. Syftet är att öka kunskapen om de skyddsmekanismer som merparten av de internationella konventionerna om de mänskliga rättigheterna erbjude, oaktat härkomst, ras eller religion. Vid sidan av utbildningen kommer informationsspridning och opinionsbildning att pågå i Sverige för att öka såväl den nationella som den internationella förståelsen.

Vi har lång tidigare erfarenhet av arbete i regionen, inte minst genom tidigare utbildningar i humanitärrätt och  processföring samt rättegångsobservationer i militärdomstolar.

Kontakt:
secretariat@icj-sweden.org

 

Västsahara – Trial Observations

Arbetsgruppen för Västsahara etablerades i december 2009 och har som primärt syfte att skicka rättegångsobservatörer till det ockuperade Västsahara för att bevaka rättegångar mot västsahariska människorättsaktivister. Observatörerna ska bevaka huruvida de marockanska domstolarna följer den nationella processrätten och de internationella bestämmelserna gällande rätten till en rättvis rättegång som Marocko åtagit sig genom undertecknandet av bland annat Konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter. Observatörerna söker vid varje tillfälle även tala med domare, åklagare, försvarsadvokat samt de åtalade för att bättre kunna bilda sig en uppfattning om omständigheterna kring åtalet. Efter varje observationsresa sammanställs en rapport och en analys av rättegången, som sedan skickas till ett antal fora såväl nationellt som internationellt.

Vid sidan av rättegångsobservationerna befattar sig arbetsgruppen med rättsutredningar om Västsahara från ett antal olika infallsvinklar; mänskliga rättigheter, internationell straffrätt, rätten till självbestämmande och rätten till naturresurser är exempel på sådana utredningar. Arbetsgruppen ordnar även seminarier och debatter med andra samverkanspartners i syfte att opinionsbilda och sprida kunskapen om de pågående människorättskränkningarna i Västsahara. Arbetsgruppens medlemmar har även presenterat en av sina rättsutredningar i FN:s råd för de mänskliga rättigheterna, medverkat i radioprogrammet P4 Granskar om Västsahara och författat ett antal debattartiklar som publicerats bland annat i Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Sydsvenskan och Göteborgsposten.

I februari 2012 publicerade vi Trial Observations in Western Sahara – Reports and Legal Analysis, en sammanställning av rapporter från rättegångsobservationer genomförda i Västsahara och Marocko mellan åren 2009-2011 tillsammans med artiklar och analyser av den rådande folkrättsliga situationen i Vastsahara. Den finns att läsa i sin helhet genom att klicka här.

Gruppen välkomnar varmt nya engagerade medlemmar!


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2018 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen