Facebook I media Kontakta oss

Internationella juristkommissionen är en ideell och politiskt oberoende organisation som består av en sammanslutning av jurister. Internationella juristkommissionen (ICJ) består av jurister från olika länder i världen, vars landvinningar inom området för mänskliga rättigheter har vunnit stor internationell uppmärksamhet. ICJ övervakar och rapporterar överträdelser av de mänskliga rättigheterna över hela världen och observatörer skickas till länder där rättsstaten principer står på spel. Cirka 80 nationella sektioner verkar inom ICJ.

Den svenska avdelningen av juristkommissionen skapades strax efter inrättandet av den Genèvebaserade Internationella Juristkommissionen år 1952 och arbetar för att främja mänskliga rättigheter och rättsstatsprinciper i Sverige och internationellt.

På nationell nivå arbetar ICJ-Sverige för att säkerställa Sveriges internationella och regionala skyldigheter på människorättsområdet. Vi arbetar också för att främja och skydda självständigheten och rättsväsendets ansvarsskyldighet, uppmuntra respekt för lagen, stärka efterlevnaden av de grundläggande rättigheterna. Avdelningen arbetar för likhet inför lagen och icke-diskriminering, samt uppmuntrar rätten till en rättvis rättegång om dessa rättigheter har kränkts. Detta sker genom att vi anordnar debatter och seminarier om aktuella frågor, skriver rapporter, övervakar rättegångar samt samarbetar med lokala organisationer som bedriver dessa frågor i andra länder. Internationellt initierar och utvecklar ICJ-Sverige projekt i samarbete med lokala organisationer i andra länder i syfte att främja mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2018 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen