ICJ SWEDEN TWITTERICJ på facebook

Styrelse

 

Styrelsen för ICJ-Sverige har följande sammansättning:

Ordföranden

Mai Greitz 

David Loveday

Ledamöter

Moa Gruneau

Stellan Gärde

Paul Lappalainen

Aida Samani

Kristina Tollbäck

Mikael Vesterlund Pettersson 

Winluck Wahiu

Kanslister

Jonathan Karebo