ICJ SWEDEN TWITTERICJ på facebook

ICJ internationellt

 

Den Internationella Juristkommissionen (ICJ) bildades år 1952. Enligt stadgarna är det Kommissionens uppgift att främja The Rule of Law, d.v.s. att arbeta för rättsstatens principer. För att främja Kommissionens syften och verka för dess principer har nationella sektioner bildats i olika länder.

ICJ tilldelades 1980 den första European Human Rights Prize. ICJ tilldelades även därefter andra priser:

• The Wateler Peace Prize (1984)

• The Erasmus Prize (1989)

• The United Nations Award for Human Rights (1993)