Facebook I media Kontakta oss

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen har många spännande projekt och seminarier. Nedan kan du läsa mer om våra olika arbetsgrupper.

Migrationsrättsgruppen

Gruppens syfte är att initiera diskussion och öka kunskapen kring frågor som rör asylrätt och mänskliga rättigheter. Vi anordnar seminarier, utbildningar och försöker på olika sätt lyfta frågan om migration, juridik och mänskliga rättigheter.

Ansvarig för gruppen: Mai Greitz, Per Stadig och Peter Varga

Kontakta kansliet för mer information: secretariat@icj-sweden.org

Barnrättsgruppen

Under 2014 blev barnrättsgruppen åter aktiv. Gruppens syfte är att arbeta med frågor som rör barnens rätt i samhället och stort fokus ligger på  barnkonventionen.

Ansvarig för gruppen: Desirée Lindqvist

Kontakta kansliet för mer information: secretariat@icj-sweden.org

Kvinnorättsgruppen

År 2016 startar ICJ-S kvinnorättsgrupp. Gruppen syftar till att främja jämställdhet genom att initiera diskussion och öka kunskap om frågor som rör kvinnors rättigheter i samhället. Genom att anordna seminarium och föra en dialog kring dessa frågor så vill vi lyfta fram ett kvinnorättsperspektiv på juridiken.

Ansvariga för gruppen: Stella Andersson och Malaika Bekhit

Kontakta kansliet för mer information: secretariat@icj-sweden.org

Gazaprojektet

Under 2012 etablerades kontakt med Palestinian Centre for Human Rights(PCHR) för att genomföra ett utbildningsprojekt i Gaza som avdelningen erhållit ekonomiskt stöd för.

En studieresa har genomförts till Gaza för att vidareutveckla det utbildningsprojekt för unga advokater/juriststudenter avdelningen fått medel för. Under besöket beslöts att avdelningen skulle medverka i det moot-court projekt som redan bedrivs vid de tre universitet i Gaza som har juristutbildning.

Avdelningen skall också bidra med juridisk hjälp att analysera frågor kring den ”bufferzone” som skapats  vid gränsen till Israel.

Kontaktperson: Per Stadig. per.stadig@icj-sweden.org eller kontakta kansliet för mer information: secretariat@icj-sweden.org 

Studentgruppen

Under hösten 2014 bildades ICJ Sveriges studentgrupp som syftar till att seminarier och debatter för studenter.

Kontakta kansliet för mer information: secretariat@icj-sweden.org

Per Anger-priset

Per Anger-priset är ett internationellt pris som sedan 2004 årligen tilldelas en person för dess humanitära och demokratifrämjande insatser. ICJ-Sverige sitter med i nomineringskommittén tillsammans med en rad andra MR-organisationer. Kontakta oss gärna med nomineringsförslag eller övriga frågor rörande vårt arbete. För mer information om mottagarna av priset, klicka här.

Kontaktperson: Mai Greitz. mai.greitz@icj-sweden.org

 

 

 


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2018 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen