Facebook I media Kontakta oss

Den Internationella Juristkommissionen (ICJ) bildades år 1952. Enligt stadgarna är det Kommissionens uppgift att främja The Rule of Law, d.v.s. att arbeta för rättsstatens principer. För att främja Kommissionens syften och verka för dess principer har nationella sektioner bildats i olika länder.

ICJ tilldelades 1980 den första European Human Rights Prize. ICJ tilldelades även därefter andra priser:

• The Wateler Peace Prize (1984)

• The Erasmus Prize (1989)

• The United Nations Award for Human Rights (1993)


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen