Facebook I media Kontakta oss

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen har många spännande projekt och seminarier. Nedan kan du läsa mer om våra olika arbetsgrupper.

Rättspolitiskt program

Gruppens syfte är att initiera diskussion och kring aktuella rättspolitiska frågor i Sverige. Vi kommer att ha gruppsammanträden där plan för arbetet tas fram och som sen antas av styrelsen. Vi kommer att anordna arbetsmöten för att formulera krav på förändringar av och diskutera olika delar av rättssamhället.

Vi kommer lägga förslag på att det under 2019 anordnas ett antal seminarier för att tillsammans med medlemmar, andra jurister och andra organisationer lägga fast de krav på förändringar som är nödvändiga för att mänskliga rättigheter ska vara effektivt skyddade i Sverige och för att domstolar ska upprätthålla sitt oberoende.

Ansvarig för gruppen: Stellan Gärde 070 699 40 49; stellan.garde@telia.com

Övriga medverkande idag: Lennart Aspegren och Paul Lappalainen.

Du är välkommen att höra av dig om du är intresserad att medverka. Kontakta Stellan Gärde för mer information.

 

Migrationsrättsgruppen

Gruppens syfte är att initiera diskussion och öka kunskapen kring frågor som rör asylrätt och mänskliga rättigheter. Vi anordnar seminarier, utbildningar och försöker på olika sätt lyfta frågan om migration, juridik och mänskliga rättigheter.

Ansvarig för gruppen: Mai Greitz

Kontakta kansliet för mer information: secretariat@icj-sweden.org

Per Anger-priset

Per Anger-priset är ett internationellt pris som sedan 2004 årligen tilldelas en person för dess humanitära och demokratifrämjande insatser. ICJ-Sverige sitter med i nomineringskommittén tillsammans med en rad andra MR-organisationer. Kontakta oss gärna med nomineringsförslag eller övriga frågor rörande vårt arbete. För mer information om mottagarna av priset, klicka här.

Kontaktperson: Mai Greitz. mai.greitz@icj-sweden.org

 

Kvinnorättsgruppen

År 2016 startar ICJ-S kvinnorättsgrupp. Gruppen syftar till att främja jämställdhet genom att initiera diskussion och öka kunskap om frågor som rör kvinnors rättigheter i samhället. Genom att anordna seminarium och föra en dialog kring dessa frågor så vill vi lyfta fram ett kvinnorättsperspektiv på juridiken.

Ansvariga för gruppen: Stella Andersson och Malaika Bekhit

Kontakta kansliet för mer information: secretariat@icj-sweden.org

Om du är intresserad ser vi gärna att du är med och bildar en

Studentgruppen

Avdelningen har under ett flertal perioder haft en aktiv studentgrupp som syftar till att ordna seminarier och debatter för studenter. Kontakta kansliet för mer information om du är intresserad: secretariat@icj-sweden.org

Om du är intresserad ser vi gärna att du är med och bildar en

Barnrättsgrupp

Vi har tidigare haft en barnrättsgrupp. Gruppens syfte var att arbeta med frågor som rör barnens rätt i samhället och stort fokus ligger på  barnkonventionen. I och med att konventionen ska bli lag är det mer aktuellt än någonsin att bevaka detta område


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen