Facebook I media Kontakta oss

Nedan följer tankar från några av de juridikstudenter som deltog i Street Law Academy (SLA) under vårterminen. Läs deras ord om vad SLA betytt och vad de lärt sig.

 

Mathilde Holmer, Uppsala Universitet

” SLA har givit mig större kunskap och förståelse för innebörden av mänskliga rättigheter. Att få möjligheten att förmedla vad dessa rättigheterinnebär för skolungdomar har varit en ovärderlig erfarenhet där jag känner att vi verkligen har gjort skillnad och påverkat ungdomarna som vi har mött under våra workshops. SLA ger juriststudenter ett verktyg att prata om juridik på ett sätt så att alla förstår.”

                                                                                                                                                                                                                                          

Christian Fredriksson, Stockholms Universitet

”Det var fantastiskt roligt att med likasinnade studenter få åka ut till en högstadieskola och föreläsa om barn/ungdomars rättigheter. Juridiken kan många gånger bli väl teoretisk och detta var en möjlighet att få praktisera och besvara frågor från en åldersgrupp som ofta hamnar i skymundan inom juridiken. SLA:s arbete ger inte bara elever en inblick i mänskliga rättigheter utan också en chans att få uttrycka sina åsikter och ställningstaganden.”

                                                                                                                                                                                                                                                                           

Andrea Hemming, Stockholms Universitet

”SLA är ett fantastiskt koncept som har givit mig något som juristutbildningen inte alltid kan ge. Nämligen möjligheten att praktiskt tillämpa det jag lärt mig. Att få åka ut till ungdomarna; lära ut, diskutera och höra deras åsikter har varit otroligt lärorikt men även inspirerande inför framtiden, såväl för oss juridikstudenter som för ungdomarna.  Som en av dem skrev ”ett barn ska ha en penna i handen inte ett vapen.” En mening som jag kommer ta med mig och som visar att vi nådde fram med det budskap vi önskade.”

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 Eira Arb-Zackrisson, Uppsala Universitet

”Till att börja med lärde jag mig massor av nytt om barns rättigheter. Både under våra föreläsningar och under mer informella diskussioner. När vi skulle börja planera våra egna workshops insåg jag hur mycket komplexare och svårare det kändes, för att inse hur mycket smidigare det gick när vi väl kom igång och hur mycket mer vi kunde när vi väl försökte. Under lektionerna insåg jag hur mycket vi faktiskt kan bidra med samtidigt som jag förstod hur mycket eleverna kunde ge tillbaka. Efter att första lektionen hade känts lyckad gick vi nästan skrattande ut från klassrummet – det var härligt att vara nöjd med något vi skapat och trott på själva, som dessutom var roligt!”


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen