Facebook I media Kontakta oss

Barnkonventionen fyller 25 år

Barnkonventionen, eller Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter, är en traktat som antogs av FN:s generalförsamling den 20 november 1989 och utgör en del av folkrätten. 193 länder har ratificerat konventionen och Sverige är ett av de länder som ratificerade Barnkonventionen 1990.

Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 är ”sakartiklar” som slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Resten av artiklarna handlar om hur staterna skall arbeta med konventionen.

Barn och vuxna har all anledning att fira att Barnkonventionen den 20 november, på Internationella Barndagen, fyller 25 år.
För att fira fullt ut får vi nu avvakta den av regeringen tillsatta utredningen om Barnkonventionen ska antas till svensk lag eller inte, som väntas vara klar till sommaren 2015. Denna fråga diskuterades vid ett seminarium som ICJ-S höll den 6 november. Även vid en hearing och panelsamtal i veckan med bland andra Barnministern Åsa Regnér fick vi svar på frågan, nämligen att Barnkonventionen kommer att bli lag i Sverige. Nu återstår att se mer handling och ett resultat.

Under tiden firar ICJ-S Barnkonventionens 25 års dag, hipp, hipp, hurra


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen