Facebook I media Kontakta oss

Barnkonventionen och barns utsatthet i asylprocessen

Seminarium om barns rättigheter i asylprocessen.

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn i världen rätt att få hälsovård, att få gå i skolan och att få skydd mot diskriminering och våld. Barn har också rätt att uttrycka sina åsikter. Sveriges grundläggande inställning är att vi och alla andra ska respektera och främja barns och ungdomars rättigheter.

Hur tillämpas barnkonventionen i asylprocessen?

Medverkande:

Emma Schönberg, barnrättsjurist, UNICEF

Louise Dane, doktorand i barn- och migrationsrätt, Stockholms Universitet

Elisabet Hultcrantz, seniorprofessor vid Linköpings universitet

Anne-Liis von Knorring, seniorprofessor vid Uppsala universitet

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm

Datum: 6 oktober 2014

Tid: 18:00

Arrangörer: Etikkommissionen i Sverige och ICJ-S

 

 


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen