Facebook I media Kontakta oss

Debatt på Improvisationsteatern 2 december

Ännu en lyckad debatt anordnades i torsdags av ICJ-Sverige och Plan Sverige. Ämnet för kvällen var hur barns rättigheter tillvaratas i Sverige idag samt hur ett nytt tilläggsprotokoll till Barnkonventionen kan bidra till en förbättring av dagens situation. Dessutom eftersökte ICJ-Sverige och Plan Sverige en förklaring till den avvaktande hållning som Sveriges regering hittills haft angående det nya tilläggsprotokollet.

Kvällen började med en introduktion av ICJ-Sveriges ordförande Julia DeMarinis Giddings. Därefter var det Improvisationsteaterns tur att värma upp publiken lite grann. Ett alltid lika välkommet och roligt inslag.

Moderatorn för kvällen, Carl von Essen välkomnade sedan upp panelmedlemmarna på scenen och debatten kunde börja. I panelen satt Sara Philipson från Plan Sverige som lett Plan Sveriges och andra svenska NGO:ers arbete med att uppmärksamma och påverka politiker med avseende på tilläggsprotokollets betydelse. Vidare deltog Mihail Stoican från Socialdepartementet, Johanna Schiratzki från Stockholms universitet som är professor i barnrätt samt Charlotte Frisack-Brodin som arbetar som juridiskt ombud på Barnjuristen.

Sara Philipson inledde med att berätta om hur processen sett ut för att komma till ett förslag på tilläggsprotokoll nummer tre till Barnkonventionen. Tilläggsprotokollet öpnnar upp för en internationell klagomekanism dit barn kan vända sig om deras respektive nationella rättsväsende inte uppfyllt sina internationella åtaganden. Dessutom syftar tilläggsprotokollet till att nationella rättsmedel ska effektiviseras och förbättras. Exempel på hur detta skulle kunna ske är att en svensk myndighet ges talerätt för barn, såsom exempelvis Diskrimineringsombudsmannen (DO) har talerätt för vuxna personer i fall där DO bedömer att diskriminering har förekommit. Den 6 – 10 december förhandlar FN:s medlemsstater förslaget till tilläggsprotokoll i Genève.

Efter Sara Philipsons redogörelse följde en allmän debatt om huruvida ett tilläggsprotokoll skulle innebära förbättringar av dagens system samt hur väl verksamma jurister idag implementerar Barnkonventionen i sitt arbete. Åsikterna gick ibland isär och frågorna från publiken var många varför det blev en oerhört spännande och intressant debatt.

Improvisationsteaterns skådespelare hoppade in i diskussionen vid flera tillfällen och spelade upp korta sketcher i samband med det som diskuterades. Ett mycket uppskattat inslag!

Vi vill tacka Improvisationsteatern, Sara Philipson, Mihail Stoican, Johanna Schiratzki, Charlotte Frisack-Brodin samt Carl von Essen för att de ställde upp. Och inte minst, tack till publiken!

Efter jul återkommer ICJ-Sverige med nya spännande paneldebatter. Välkomna då!


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen