Facebook I media Kontakta oss

ICJ-S och Etikkommissionen – Europakonventionens roll i utvisningsärenden

I många EU medlemsstater finns flera regleringar som ämnar skydda asylsökanden. En av dessa är Europakonventionen som sedan 1995 är svensk lag.  I och med dess implementering i svensk lag är Migrationsverket och migrationsdomstolarna skyldiga att tillgodose att tillämpningen av utvisningslagen alltid står i överensstämmelse med Europakonventionen.

Den senaste tiden har flera fall från Europadomstolen erhållit uppmärksamhet i media och det är mot bakgrund av Europakonventionens betydande roll ur svenskt rättshänseende som ICJ samarbetade med Etikkommissionen och igår, den 27 Maj, höll ett seminarium på temat ” Asylrätten och Europakonventionen” Tillsammans med advokaten Sten De Geer och ICJs styrelseledamot Ignacio Vita gavs åhörarna en gedigen inblick i Europakonventionen och dess tillämpning. Under kvällen presenterades och diskuterades flera artiklar vad gäller förbud mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt rätten till privat- och familjeliv i utvisningsärenden ur Europakonventionen. Fall som hanterade dessa artiklar lades fram som underlag för att förklara vad som krävs för att nå upp till de rekvisit som artiklarna stadgar. Som Sten De Geer betonade så är dessa tolkningar dock inte fastslagna i sten utan med tiden och med fler avgöranden så ändras tolkningen av rekvisiten.

En av de presenterade artiklarna och från åhörarna mest omfrågade artikeln var artikel 3 som stadgar ” Ingen får utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.” Hur prövningen ska göras av denna artikel är en svår bedömningsfråga som kräver iakttagande av fleras aspekter. Utifrån den praxis som utarbetats av Europadomstolen ska en bedömning göras huruvida risken för tortyr är verklig och därtill måste risken för tortyr vara personlig och aktuell. Hur utfallet blir i de fall som rör en tolkning av denna artikel är dock inte säker utan varje fall är unikt. Som Ignacio Vita betonade och även avlutade kvällens diskussion är inte ens Europakonventionen ett tillräckligt verktyg i många asylärenden för att tillförsäkra den enskilde ett effektivt skydd. Ett fastställande som än mer visar på vikten av ett aktivt arbete med dessa frågor för att på lång sikt tillförsäkra den enskilde ett tillräckligt skydd.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen