Facebook I media Kontakta oss

ICJ-‐S skickar idag tre rättegångsobservatörer till Västsahara för att bevaka att rätten till en rättvis rättegång efterlevs

Pressmeddelande 2012-­11-­12

Idag skickar Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-­S) tre rättegångsobservatörer till det ockuperade Västsahara för att den 13 november 2012 bevaka en rättegång i El Aíun.

Idag åker tre rättegångsobservatörer från ICJ-­S till ockuperat västsahariskt territorium för att bevaka en rättegång mot två västsaharier. Rättegångsobservationer är ett led i ICJ-­S ständiga arbete för att bevaka och värna rättsstatens principer. Marocko har ratificerat ICCPR vilket bland annat innebär att man är skyldig att tillförsäkra rätten till en rättvis rättegång. Dock rapporterar ett flertal internationella organisationer som Amnesty och Human Rights Watch kontinuerligt om fortsatta kränkningar av västsahariernas grundläggande mänskliga fri-­ och rättigheter.

Information om rättegången
Rättegången avser två västsahariers, Aziz Berray och Anuour Lahmaid, överklagande av dom i underrätt. Rättegången äger rum vid appellationsdomstolen i El Aíun, Västsahara. De överklagande, Berray och Lahmaid, dömdes i april i år till ett respektive tre års fängelse, åtalspunkterna omfattade medlemskap i en kriminell liga för att begå ett brott, angrepp på marockanska statliga tillgångar, störning av ordning och samexistens, överfall och skada på marockanska polisen. Rättegången i andra instans har skjutits upp vid tre tillfällen.

ICJ-­S bedriver rättegångsobservationer i Västsahara och Marocko sedan 2009, den senaste i januari 2012. Vid dessa tillfällen har ICJ-‐S observatörer funnit att de åtalades rätt till en rättvis och opartisk rättegång kraftigt har åsidosatts, bland annat avseende rätten att bli hörd inom skälig tid. För ICJ-­S rapporter från tidigare rättegångsobservationer och mer information om Västsahara, vänligen se

http://www.icj-­‐sweden.org/publikationer/rapporter.

Rättegångsobservationerna genomförs med stöd av Folke Bernadotteakademin.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ordförande Hanga Sántha, hanga.santha@icj-­‐sweden.org +46 73641 83 79

Ordförande Caroline Mitt-­‐Holm, caroline.mitt-­‐holm@icj-­‐sweden.org +46 70226 31 62

 

För att se pressmeddelande i pdf form > >
_________________________________________________________________
Internationella Juristkommissionens svenska avdelning är en sammanslutning av jurister med uppgift
att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer, såväl i Sverige som
internationellt.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen