Facebook I media Kontakta oss

Ignacio Vita håller ett föredrag om migrationsrätt och rollen som advokat

Den 15 oktober kommer advokaten Ignacio Vita tillika styrelseledamot i ICJ-S att hålla ett föredrag för juridikstuderande vid Stockholms Universitet. Som en del av Juristdagarna har han bjudits in  för att berätta om sitt arbete.

Kort information om Ignacio Vita:

Ignacio Vita är specialiserad på asyl- och migrationsrätt vid Sju Advokater. Han undervisar även praktiserande jurister i asylrätt och mänskliga rättigheter. För närvarande skriver han en bok om tortyrförbudet i Europakonventionen i utvisningsmål.

Föredraget i korthet:

De senaste åren har Ignacio varit ombud i flera medialt uppmärksammade fall. Bland annat fallet ”Ganna”, den dementa 90-åriga kvinnan som skulle utvisas till Ukraina men som efter klagomål till Europadomstolen fick permanent uppehållstillstånd, samt det nyligen uppmärksammade fallet ”Kader”, den man som suttit längst tid någonsin i svenskt förvar i väntan på utvisning. Efter sina 5,5 år i förvaret har Migrationsöverdomstolen nyligen slagit fast att det inte längre finns grund för att hålla honom i förvar. Under sitt föredrag kommer Ignacio att utifrån några fall berätta om rollen som advokat inom asyl-och migrationsmål. Han kommer även att beskriva hur man med juridiken som verktyg kan stärka enskildas rättigheter.

Om du brinner för mänskliga rättigheter och vill veta mer om hur det är att arbeta med asyl-och migrationsrätt, missa då inte detta!

Var: Juristernas Hus

När: 15 oktober, kl. 16.00–17.00

Anmälan: eventet är enbart för juridikstudenter vid Stockholms Universitet och anmälan görs vid Juridiska Föreningens hemsida.  Platserna till denna föreläsning kommer inom kort att släppas och då det enbart finns ett visst antal platser gäller det att vara hålla koll på när anmälan öppnar.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen