Facebook I media Kontakta oss

Människorättsjuristen Waleed Abu al-Khair åtalas för kränkningar mot den Saudiarabiska staten

I mars 2012 bekräftade det saudiska inrikesministeriet att ett reseförbud införts mot människorättsjuristen Waleed Abu al-Khair. Waleed Abu al-Khair, som sedan länge verkat för främjandet av de mänskliga rättigheterna samt kvinnor rättigheter i Saudiarabien, skulle några dagar senare medverka i en sex veckor lång kurs i demokrati i New York men förhindrades genom reseförbudet att delta. Waleed Abu al-Khair står nu åtalad inför den saudiska särskilda brottmålsdomstolen där han anklagas för att ha begått ett flertal brott. Han anses b la ha uttalat sig med avsikt att skada landets rykte, kränkt landets rättsväsende genom samverkan med utländska aktörer och organisationer för mänskliga rättigheter samt uppmuntrat folk till protest. Internationella grupper som verkar för mänskliga rättigheter, såsom b la Amnesty International och Human Rights Watch, har bett om tillåtelse att delta som rättegångsobservatörer med anledning av den oro som finns för orättvisa prövningarna mot männen.

 


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen