Facebook I media Kontakta oss

Ordförandebrev

År 2011, som sakta lider mot sitt slut, har varit ett väldigt händelserikt år på många olika plan. Den arabiska våren har visat hur långt människor är beredda att gå i sin kamp för demokrati och mänskliga rättigheter och hur envåldshärskare som inte respekterar grundläggande fri- och rättigheter och som utsätter sin egen befolkning för svårt förtryck inte tolereras av internationella samfundet.

Men demokrati och mänskliga rättigheter är något som inte kommer envar till åtnjutande. På många håll pågår fortfarande allvarliga kränkningar av såväl folkrätten och förtvivlade kamper för den enskildas mänskliga rättigheter.

Svenska avdelningen av den Internationella Juristkommissionen har för avsikt att fortsätta verka som stark, positiv och konstruktiv kraft i den värld vi lever i. Att, med utgångspunkt i lagen, utbilda, sprida kunskap, bilda opinion och söka hjälpa människor med de verktyg som det legalistiska ramverket ger. Under året som har gått har rättegångsobservationer i Västsahara bedrivits, rättsutredningar producerats, seminarier och debattaftnar anordnats och en utbildning om att processa om mänskliga rättigheter i domstol hållits på vårt kansli som ligger på Järntorget i Gamla stan.

Hör gärna av dig med förslag på verksamhet och om du själv vill medverka i projekt eller någon juridisk framställning eller artikel.

 

Stellan Gärde                                            Hanga Sántha
Ordförande                                                Ordförande


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen