Facebook I media Kontakta oss

Presentation av Europakonventionens roll i utvisningsärenden, 3 april ABF-huset, Stockholm

Presentation av Europadomstolens praxis rörande artikel 3 och artikel 8 i Europakonventionen.

Europakonventionen är sedan 1995 svensk lag. Det innebär att Migrationsverket och migrationsdomstolarna har en skyldighet att tillgodose att tillämpningen av utlänningslagen alltid står i överensstämmelse med Europakonventionen. För offentliga biträden och andra som arbetar med att försvara asylsökandes rättigheter är kunskap om Europadomstolens praxis därför av mycket stor betydelse.

Under föredraget presenteras och diskuteras Europadomstolens praxis avseende förbudet mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och rätten till privat- och familjeliv i utvisningsärenden. Vidare diskuteras hur man rent konkret klagar till Europadomstolen och processen där.

Talare:
Sten De Geer, Advokat
Ignacio Vita, Sju Advokater och styrelseledamot i Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen
Peter Varga, Lewis & Partners Advokatbyrå och styrelseledamot i Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Datum: 3 april, 2014

Tid: 18:00

Arrangörer: Etikkommissionen i Sverige och Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen.

Etikkommissionen ICJ PDF >>


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen