Facebook I media Kontakta oss

Häktade bör inte hållas isolerade

Artikel i SvD Opinion 19 mars av ICJ Ordförande Thomas Olsson och ICJ styrelseledamot Angelica Rigborn om frihetsberövande. ”Det svenska systemet är alltför generöst med att tillåta restriktioner och isolering för att anses vara rätts­säkert.” Läs mer här >>

Presentation av Europakonventionens roll i utvisningsärenden, 3 april ABF-huset, Stockholm

Presentation av Europadomstolens praxis rörande artikel 3 och artikel 8 i Europakonventionen.

Europakonventionen är sedan 1995 svensk lag. Det innebär att Migrationsverket och migrationsdomstolarna har en skyldighet att tillgodose att tillämpningen av utlänningslagen alltid står i överensstämmelse med Europakonventionen. För offentliga biträden och andra som arbetar med att försvara asylsökandes rättigheter är kunskap om Europadomstolens praxis därför av mycket stor betydelse.

Under föredraget presenteras och diskuteras Europadomstolens praxis avseende förbudet mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning och rätten till privat- och familjeliv i utvisningsärenden. Vidare diskuteras hur man rent konkret klagar till Europadomstolen och processen där.

Talare:
Sten De Geer, Advokat
Ignacio Vita, Sju Advokater och styrelseledamot i Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen
Peter Varga, Lewis & Partners Advokatbyrå och styrelseledamot i Sv. Avd. av Internationella Juristkommissionen

Plats: ABF-huset, Sveavägen 41, Stockholm.

Datum: 3 april, 2014

Tid: 18:00

Arrangörer: Etikkommissionen i Sverige och Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen.

Etikkommissionen ICJ PDF >>

Kurs i Migrationsrätt, 8 april i Stockholm

ICJ – Sverige anordnar en heldagskurs i migrationsrätt som i första hand riktar sig till jurister aktiva som offentliga biträden i utlänningsärenden.

Kursledare:
Björn Berselius. Domare vid Migrationsöverdomstolen. Har arbetat med att ta fram nu gällande utlänningslag under sin tid på regeringskansliet.

Advokaten Per Stadig, med lång erfarenhet av att arbeta som offentligt biträde i utlänningsärenden.

Kursen hålls i Europahuset, Regeringsgatan 65 i centrala Stockholm.

Anmäl intresse till kansliet på mail secretariat@icj-sweden.org, eller per telefon 08-654 62 80.

ICJ-S medverkade på MR-dagarna i Stockholm 14 november

Den 14 november höll ICJ-S ett miniseminarium under MR-dagarna, Nordens största forum för mänskliga rättigheter, på Kulturhuset i Stockholm. Temat för seminariet var ”Mänskliga rättigheter och kampen mot terrorism – vart är vi på väg?”. Vår styrelseordförande Thomas Olsson och professor i folkrätt Ove Bring diskuterade den folkrättsliga aspekten av kriget mot terrorismen och vikten av att inte förlora de fundamentala värderingarna i rättsstaten. Moderator för paneldiskussionen var styrelseledamot Naiti del Sante. Vi vill rikta ett stort tack till alla som kom och lyssnade, samt till projektledare för MR-dagarna som gav oss möjligheten att anordna detta seminarium. Vår förhoppning är att kunna delta även nästa år!


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen