Facebook I media Kontakta oss

Remisyttrande till SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott

ICJ-S har avgett ett remissyttrande till SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott. ICJ-S anser att det bör övervägas om
reglerna i dagläget ska göras permanenta och avstyrker delar av förslaget.

Läs remissyttrandet i sin helhet nedanför.

 

Remissyttrandej i pdf här > >


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen