Facebook I media Kontakta oss

Seminarier och expertutbyte kring rättsläget i Belarus 14-17 november

Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen tillsammans med Östgruppgen och Apply Human Rights inbjuder er härmed till seminarier och expertutbyte kring rättsläget i BELARUS i Stockholm 14-17 november.

Under fyra dagar i november bjuder ICJ-Sverige in representanter från ett antal centrala MR-organisationer verksamma i Belarus. Syftet med besöket är att bygga upp och stödja nätverk mellan belarusiska och svenska jurister, samt att sprida kunskap om den rådande situationen i Belaurs för de mönskliga rättigheterna och för dem som verkar för deras efterlevnad. Vi kommer med utgångspunkt i de inbjudnas verksamhetsområden att genom seminarier, föreläsningar och öppna utfrågningar ta upp olika rättsfrågor, bland annat fångars rättigheter och rätten till en rättvis rättegång, samt rätten till utbildning och dess påverkan på demokratiprocessen. Vi hoppas att du är intresserad av dessa frågor och positiv till möjlighetern att träff representaterna som driver några av de viktigaste MR-organisationerna i Belarus.

Inbjudan Belarus 14-17 november
Inbjudan Belarus 14-17 november
Inbjudan forts - program 14-17 november
Inbjudan forts – program 14-17 november

Se hela inbjudan i pdf > >


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen