Facebook I media Kontakta oss

TVÅ MÖTEN 1. Krigsbrott med erfarna åklagare 2. Temperaturen på rättsstaten Sverige

INBJUDAN

till

seminarieserien

Temperaturen på rättsstaten Sverige

Tisdagarna 5 februari , 5 mars och 2 april,

kl. 18:00 -21:00 ABF Sveavägen 41

 

Seminarium 1 Hur frisk är rättsstaten Sverige?

Seminarium 2 Har vi tillg.ng till effektiva r.ttigheter?

Seminarium 3 Har vi lika rätt?

 

ARRANGÖRER

Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen; Frisinnade klubben;  ABF Stockholm;

ANMÄLAN

kan ske genom e-mail till Stellan.garde@telia.com eller till

ABF Stockholm – tel. 08 453 41 00 eller info.stockholm@ABF.se (ange seminarieserien -Temperaturen på

rättsstaten Sverige alla tre eller enstaka seminarium)

SYFTET

för seminarieserien är att identifiera de svagheter och behov av förbättringar som

finns i och skyddet för demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige.

Seminarierna syftar till att ge deltagarna kunskap om f.r.ndring som .r n.dv.ndiga f.r att

demokratiska och m.nskliga r.ttigheter ska vara garanterade och iakttas i Sverige.

FÖRBEREDELSER

inför medverkan på seminariet bör vara att ta del av texten för

seminarium1 nedan och funderar p. om det finns ytterligare frågeställningar som borde tas

med på något av seminarierna. Om det är möjligt vore det bra om du i förväg kan skicka in

dina kompletterande frågor på adress Stellan.garde@telia.com så att vi kan vi se till att dina

förslag på frågor kommer att tas upp.

PROGRAM-texter för seminarierna kommer att skickas ut inför respektive seminarium.

PROGRAM

 

SEMINARIUM 1 – Hur frisk är rättsstaten Sverige?

Följande områden föreslås diskuteras – anmäl gärna fler frågor innan seminariet:

i. Ger grundlagarna ett tillräckligt skydd för lika rätt och demokrati?

ii. Ska Europakonventionens regler även kunna åberopas i privata

relationer?

iii. Ska EU:s arbete till skydd för mänskliga rättigheter förstärkas?

iv. Ska offentliga bidrag innebära att ideella organisationer behöver frångå

sina stadgar om lika rätt?

Se detaljer i det fullständiga programbladet som skickas ut före seminariet.

SEMINARIUM 2 – Har vi tillgång till effektiva rättigheter?

Följande områden föreslås diskuteras – anmäl gärna fler frågor innan seminariet:

i. Är domstolarna oberoende – vem tillsätter våra domare?

ii. Straffrättsliga frågor – hur länge kan en misstänkt hållas

frihetsberövad utan dom?

iii. Effektivitet för enskildas rätt – är det rätt att bara resursstarka

personer kan ta kränkningar till rättslig prövning / rättshjälp

mm?

Se detaljer i det fullständiga programbladet som skickas ut före seminariet.

SEMINARIUM 3 – Har vi lika rätt?

Följande områden kommer att diskuteras

i. Diskriminering – ska vi ha tillgänglighet för alla?

ii. Asyl och Migrationsrätten – Är förbud mot familjeåterförening ett

brott mot mänskliga rättigheter?

iii. Nationella minoriteter och ursprungsbefolkningens rättsliga

ställning – varför skriver inte Sverige på ILO-konventionen 169.

Se detaljer i det fullständiga programbladet som skickas ut före seminariet.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen