Facebook I media Kontakta oss

Seminarium: Debattkväll om konstitutionell rätt

SVENSKA AVDELNINGEN AV INTERNATIONELLA JURISTKOMMISSIONEN
inbjuder dig härmed till

 

Debattkväll om konstitutionell rätt

Med anledning av Ungerns nya konstitution i belysning av europarätten

Den 27 februari 2012

Kl. 19:00 – 21:00

(Kaffe och kaka från 18:30)

Järntorget 78, 2 tr,

111 29 Stockholm

Ungerns nya konstitution har tillsammans med en rad lagändringar under de senaste månaderna föranlett kritik

från bland annat EU-kommissionen och Europarådet. Flera av de centrala reformer som blivit föremål för kritiken

rör rättsordningen, så som inskränkningar av domstolarnas oberoende och  konstitutionsdomstolens mandat.

 Vi anordnar med utgångspunkt i detta en debattkväll om rättstatens principer utifrån  ett konstitutionellt och 

europarättsligt perspektiv.

 Samtalsledare:

Mai Greitz

Jurist, Sv. Avd. av Internationella

Juristkommissionen

Hanga Sántha

Ordförande, Sv. Avd. av Internationella

Juristkommissionen

Deltagare:

Ulf Bernitz

Professor emeritus i europeisk

integrationsrätt vid Stockholms Universitet

Eszter Bodnár

Rådgivare vid justitiedepartementet i Ungern och 

 föreläsare vid institutionen för konstitutionell rätt i Budapest


Thomas Bull

Professor i konstitutionell rätt

vid Uppsala Universitet

Johan Hirschfeldt

Tidigare president i Svea hovrätt,

deltog i Venedigkommissionens

utredning av Ungern

Pierre Schellekens

Chef för EU-kommissionens

representation i Sverige

Anmälan till kansliet senast den 24 februari 2012.

Anmälan görs via e-post till mai.greitz@icj-sweden.org


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen