Facebook I media Kontakta oss

Sverige får internationell kritik för brister i arbetet med samers rättigheter

Granskningen av Sveriges arbete med mänskliga rättigheter som skett inom ramen för FN:s råd för mänskliga rättigheter i Genève har precis avslutats och Sverige får kritik för bland annat brister i hanteringen av hatbrott samt otillräcklig respekt för samers rättigheter.

MR-rådets ländergranskningar, Universal Periodic Review, sker vart fjärde år och ger FN:s medlemsländer en möjlighet att ställa frågor och utvärdera varandras arbete samt ge rekommendationer för åtgärder och vidare handling. Granskningen av Sverige avslutades i förra veckan och ger delvis Sverige beröm för landets arbete med mänskliga rättigheter men pekar också ut ett antal områden där Sverige kan göra bättre ifrån sig.

Ett antal länder har tagit fasta på den kritik och de förslag på åtgärder som tagits upp i bland annat intresseorganisationernas skuggrapport och Sverige får kritik av Norge för att landet inte kommit längre i sitt arbete med samers rättigheter. Norge undrade även varför Sverige inte gått vidare och ratificerat ILO:s konvention 169 om ursprungsfolks rättigheter. Norge, Grekland och Bolivia har lämnat rekommendationer för hur Sverige kan förbättra situationen för samerna i Sverige.

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen instämmer i den kritik som väckts mot Sverige och tycker att det är beklagligt att Sverige, som anser sig vara ett föregångsland inom mänskliga rättigheter, ännu inte har ratificerat ILO:s konvention om ursprungsfolks rättigheter.

Samerna har under lång tid behandlats på ett styvmoderligt sätt av den Svenska staten och har systematiskt missgynnats i ett flertal avseenden, till exempel gällande markfrågor och samernas rätt till renbetesmark. Just denna fråga har nyligen uppmärksammats av Diskrimineringsombudsmannen som inlett en rättsprocess mot Krokoms kommun i Jämtland för att kommunen underlåtit att höra en sameby i byggärenden som påverkat samebyn renbetesmarker.

Internationella Juristkommissionen har utsett advokat Percy Bratt som oberoende rättegångsobservatör i denna rättsprocess och kommer fortsätta att följa samernas situation noggrant.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen