ICJ SWEDEN TWITTERICJ på facebook
Sep 292016
 

ICJ-S är stolta att meddela att organisationens nominering till Per Anger-priset i dag tilldelas årets pris i mänskliga rättigheter. Juryns motivering lyder: 2016 års Per Anger-pris tilldelas den 27-årige syrisk-palestinske människorättsaktivisten Abdullah al-Khateeb för hans modiga kamp för de mänskliga rättigheterna i Syrien. Mitt i en pågående krigshärd och i skärselden mellan stridande parter dokumenterar han övergrepp, medlar mellan olika grupper och för de mest utsattas talan. Med livet som insats verkar han i Per Angers anda.

Se mer information här: http://www.levandehistoria.se/press/release/2016/anger-priset-till-abdullah-al-khateeb-syrien

https://www.facebook.com/levandehistoria/videos/10157544949065051/

Prisutdelningen kommer att ske den 20 oktober i Stockholm

abdullah_al-khateeb_credit_plhr-syria_2_webb

 

Jul 142016
 

 Stockholm, 14 juli 2016

ICJ-S är djupt oroade över tillståndet för människorättsförsvararen Narges Mohammadi som den 27 juni 2016 inlett en hungerstrejk i protest mot att hon hålls isolerad från sin familj i fängelse, utan möjligheten till telefonkontakt med sina barn.

Narges Swe Narges Eng Narges Far

Jun 232016
 

Pressmeddelande juni 2016

Pressmeddelande 2016-06-22

Svenska rättegångsobservatörer i Turkiet

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ Sverige) närvarar idag med två rättegångsobservatörer i Istanbul för att bevaka en rättegång där nio advokater står inför rätta.

Myndigheter i Turkiet har inlett en rättsprocess mot nio advokater som anklagas för medlemskap i en olaglig organisation. Rättegången inleds idag och åtalen omfattar bl.a. att advokaterna ska ha uttalat sig i media, att de ska ha klagat till Europadomstolen, samt att de ska ha besökt sina klienter i häkte.

Två av dessa advokater är Ramazan Demir och Ayse Acinikli, och de turkiska säkerhetsstyrkorna har ännu inte angett vad som ligger bakom dessa gripanden. ICJ-Sverige är oroade över rättsutvecklingen i Turkiet i allmänhet och över de aktuella åtalen i synnerhet. Åtalen mot de nio advokaterna begränsar enskildas möjligheter att anlita oberoende advokater, vilket inte är förenligt med rätten till en rättvis rättegång. Detta är särskilt allvarligt nu eftersom journalister och människorättsförsvarare upplever en ökad förföljelse och repression från de turkiska myndigheterna.

ICJ-Sverige närvarar vid rättegången för att markera närvaro och för att visa stöd till de nio advokater som åtalas efter att endast ha utfört sedvanligt arbete som advokater, att tillvarata sina klienters intressen.

Kontaktuppgifter:

Rättegångsobservatörerna är tillgängliga för att svara på frågor per telefon.

Mai Graetz, ordförande

070 418 5197

Mikael Vesterlund Pettersson, styrelseledamot

072 586 14 14

ICJ-Sverige är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer såväl i Sverige som internationellt. I verksamheten ingår bland mycket annat att organisationen närvarar som rättegångsobservatörer.

 

 

Okt 272015
 

narges
Advokaten och människorättskämpen Narges Mohammadi  som tilldelades Per Anger-priset 2011, efter nominering från ICJ-s, är sedan i maj 2015 fängslad i Iran.

Narges Mohammadi är talesperson och vice ordförande för den iranska organisationen Defenders of Human Rights Centre, som förser politiska fångar med försvarsadvokater. Hon är även en av grundarna till Iranian National Peace Council, som består av författare, artister, advokater och aktivister, som arbetar för mänskliga rättigheter i Iran, och Step by Step to Stop Death Penalty, som kämpar mot avskaffande i dödsstraff i Iran.  För sitt arbete har Narges Mohammade förföljts av myndigheterna under flera år.

Narges Mohammadi fängslades första gången 2009 och dömdes i oktober 2011 till 11 års fängelse för bland annat ”propaganda emot staten”  och för sitt medlemskap i Defenders of Human Rights Center. Narges Mohammadi släpptes från fängelset 2013 av medicinska skäl. Narges Mohammadi lider av en neurologisk sjukdom som orsakar muskelförlamning. I maj i år fänglslades Mohammadi igen och tidigare i oktober skulle rättegången mot henne ha börjat. Den har emellertid blivit uppskjuten till följd av Narges Mohammadis sjukdomNarges Mohammadi har till Amnesty International sagt att åtalsgrunderna är i princip samma som vid tidigare åtal och att bevisen emot henne bland annat består av intervjuer med internationell media,  kontakt med andra människorättskämpar och ett möte med Catherine Ashton, tidigare Europeiska unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, som ägde rum i mars 2014.

ICJ-Sweden ställer sig bakom Amnesty Internationals upprop om att frige Narges Mohammadi samt att hon omedelbart ska tillförsäkras den specialistvård som hennes sjukdom kräver.

amnesty

 

URGENT ACTION

NARGES MOHAMMADI’S TRIAL TO BEGIN 6 OCTOBER

Iranian human rights defender Narges Mohammadi’s trial on national security-related charges will begin on 6 October in Tehran. She is still being denied the specialized medical care she requires. She is a prisoner of conscience. 

Narges Mohammadi’s trial is to begin on 6 October, on charges including “spreading propaganda against the system” and “gathering and colluding to commit crimes against national security”. She told Amnesty International, before her arrest in May 2015, that these charges stemmed solely from her peaceful human rights activism. She said the “evidence” used against her included her media interviews, the fact that she had taken part in gatherings outside prisons before executions to support the families of death row prisoners, her connections with other human rights defenders and her March 2014 meeting with the European Union’s then High Representative for Foreign Affairs and Security Policy, Catherine Ashton. Narges Mohammadi has also been charged with “membership of an illegal organization whose aim is to harm national security”, because she set up a group campaigning against the death penalty in Iran, Step by Step to Stop Death Penalty.

Narges Mohammadi’s husband, Taghi Rahmani, has told Amnesty International that neurologists have recommended she be hospitalized to receive specialized medical care, but the authorities have rejected such a transfer. She is now receiving her medications regularly.

The office of the Prosecutor General has also been denying Narges Mohammadi the right to make phone calls to her children, eight-year-old twins who moved abroad to live with their father as there was no one to look after them in Iran. It has been over two months since she last spoke with her children.

Please write immediately in Persian, English, French, Spanish or your own language:

  • ν Calling on the Iranian authorities to release Narges Mohammadi immediately and unconditionally, as she is a prisoner of conscience, held solely for her peaceful exercise of her rights to freedom of expression, association and peaceful assembly, and drop the new charges against her as they relate to her peaceful human rights activism;
  • ν Urging them to ensure that Narges Mohammadi is given immediate access to the specialized medical care she requires outside the prison;
  • ν Urging them to allow her regular visits and phone calls from her family, including her children, and lawyer, and ensure she is protected from torture and other ill-treatment, which the denial of medical care can amount to.

 

 

PLEASE SEND APPEALS BEFORE 11 NOVEMBER 2015 TO:

Leader of the Islamic Republic / Ayatollah Sayed ‘Ali Khamenei / The Office of the Supreme Leader /Islamic Republic Street- End of Shahid Keshvar Doust Street/ Tehran, Islamic Republic of Iran

Dec 012014
 

ICJ-S vill tacka alla som deltog i seminarieserien Häktningstider & Restriktioner. Vi är oerhört glada över den stora uppslutningen och att så många viktiga frågor togs upp och diskuterades!

Vi vill även rikta ett stort tack till våra eminenta paneldeltagare för de intressanta perspektiv och insikter de bidrog med.

DSC_1467

På bilden, från vänster: Naiti del Sante (moderator och vice ordf. ICJ-S), Jenny Ahlner Wetterqvist (åklagare), Oisin Cantwell (journalist), Thomas Olsson (försvarsadvokat och ordf. ICJ-S), Johan Linander (f.d.. riksdags- och justitieutskottsledamot).

 

DSC_1512-2

På bilden, från vänster: Naiti del Sante (moderator och vice ordf. ICJ-S), Ingemar Westlund, Birgitta Winberg (f.d. häktespräst), Tobias Enoksson (försvarsadvokat), Hanna Jarl Källberg (kriminalvården, avd. anstalt och häkte).

Okt 312014
 

ICJ-S är en av de organisationer som varje år nominerar personer till Per Anger-priset, regeringens pris för mänskliga rättigheter som delas ut av Forum för levande historia.

Utmärkelsen ska tilldelas en nu levande person som gjort stora humanitära och demokratifrämjande insatser. Priset är instiftat för att uppmärksamma diplomat Per Angers insatser för att rädda judar under andra världskriget. Årets mottagare av priset är Rita Mahato, med motiveringen:

”Per Anger-priset 2014 tilldelas den nepalesiska människorättsförsvararen Rita Mahato för hennes uthålliga kamp mot sexuellt våld mot kvinnor och flickor i ett patriarkalt, våldsamt och socialt utsatt samhälle. Trots att hon själv och hennes familj ständigt är utsatta för allvarliga hot fortsätter hon kampen för att stärka Nepals kvinnors mänskliga rättigheter.”

ICJ-S deltog på prisceremonin den 11 november i Stockholm.

 

Ritamahato ritamahatoud1

Okt 202014
 

Torsdagen den 16:e oktober var ICJ-S medlemmen Karin Henriksson och ICJ-S styrelseledamot Desirée Lindqvist på plats på Stockholms Universitets årliga juristmässa. Det var en väldigt lyckad dag där många intressanta frågor ställdes om ICJ:s verksamhet. Vi fick även nya medlemmar, vilket var jätteroligt eftersom vi alltid välkomnar nya medlemmar till vår organisation!

JuristmässanSUOkt14

Aug 012014
 

fn

 

 

 

 

 

 

 

 

Effekten av både straffrättslig- och civilrättslig lagstiftning diskuterades. I fokus var straffskärpningsregeln och diskrimineringslagens funktion. ICJ-S lyfte fram särskilt situationen om ungas ställning i den civilrättsliga processen där samtycke från vårdnadshavares behövs för att driva ett skadeståndsmål, vilket inte alltid är möjligt och riskerar därför att göra unga HBTQ-personer rättslösa.

 

 

Jun 172014
 

Hur kan lagstiftningen om sexuella trakasserier och diskriminering få genomslag i praktiken? Detta är en av de frågor som  ICJ-S vice ordförande Naiti del Sante diskuterade på Nordiskt Forum, lördagen den 14 juni, tillsammans med bland annat Annika Strandhäll, ledamot av Jämställdhetsdelegationen och ordförande för fackförbundet Vision.

 

Nordiskt Forum

Maj 292014
 

I många EU medlemsstater finns flera regleringar som ämnar skydda asylsökanden. En av dessa är Europakonventionen som sedan 1995 är svensk lag.  I och med dess implementering i svensk lag är Migrationsverket och migrationsdomstolarna skyldiga att tillgodose att tillämpningen av utvisningslagen alltid står i överensstämmelse med Europakonventionen.

Den senaste tiden har flera fall från Europadomstolen erhållit uppmärksamhet i media och det är mot bakgrund av Europakonventionens betydande roll ur svenskt rättshänseende som ICJ samarbetade med Etikkommissionen och igår, den 27 Maj, höll ett seminarium på temat ” Asylrätten och Europakonventionen” Tillsammans med advokaten Sten De Geer och ICJs styrelseledamot Ignacio Vita gavs åhörarna en gedigen inblick i Europakonventionen och dess tillämpning. Under kvällen presenterades och diskuterades flera artiklar vad gäller förbud mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning samt rätten till privat- och familjeliv i utvisningsärenden ur Europakonventionen. Fall som hanterade dessa artiklar lades fram som underlag för att förklara vad som krävs för att nå upp till de rekvisit som artiklarna stadgar. Som Sten De Geer betonade så är dessa tolkningar dock inte fastslagna i sten utan med tiden och med fler avgöranden så ändras tolkningen av rekvisiten.

En av de presenterade artiklarna och från åhörarna mest omfrågade artikeln var artikel 3 som stadgar ” Ingen får utsättas för tortyr eller annan omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning.” Hur prövningen ska göras av denna artikel är en svår bedömningsfråga som kräver iakttagande av fleras aspekter. Utifrån den praxis som utarbetats av Europadomstolen ska en bedömning göras huruvida risken för tortyr är verklig och därtill måste risken för tortyr vara personlig och aktuell. Hur utfallet blir i de fall som rör en tolkning av denna artikel är dock inte säker utan varje fall är unikt. Som Ignacio Vita betonade och även avlutade kvällens diskussion är inte ens Europakonventionen ett tillräckligt verktyg i många asylärenden för att tillförsäkra den enskilde ett effektivt skydd. Ett fastställande som än mer visar på vikten av ett aktivt arbete med dessa frågor för att på lång sikt tillförsäkra den enskilde ett tillräckligt skydd.