Facebook I media Kontakta oss

Häktade bör inte hållas isolerade

Artikel i SvD Opinion 19 mars av ICJ Ordförande Thomas Olsson och ICJ styrelseledamot Angelica Rigborn om frihetsberövande. ”Det svenska systemet är alltför generöst med att tillåta restriktioner och isolering för att anses vara rätts­säkert.” Läs mer här >>

Debattartikel: EU byter mänskliga rättigheter mot ekonomisk vinning

ICJ-S och Emmaus Stockholm uppmärksammar Västsaharas nationaldag med en debattartikel i  Frivärld.

Vem firar Västsaharas självständighet?

Idag är det 38 år sedan Västsahara utropade sin självständighet, men Marocko fortsätter trycka ned folkets frihet. Det är oerhört allvarligt att Sverige och EU öppet byter mänskliga rättigheter mot ekonomisk vinning.

Ockupationsmakten Marocko fortsätter att med folkrättsvidriga medel trycka ned det västsahariska folkets önskan om frihet, senast genom att inte tillförsäkra 24 västsahariska aktivister deras rätt till en rättvis rättegång i Rabats militärdomstol.

För drygt två år sedan satte tusentals västsaharier upp ökentältlägret Gdeim Izik i en protestaktion mot Marockos ockupation och för att få omvärlden att uppmärksamma deras bortglömda öde. Bilderna från den marockanska militärens brutala tömning av lägret kablades ut över världen. Röken från de brinnande tälten sved i ögonen på alla som vill tro på folkrättens och det internationella samfundets kraft.

Över 130 västsaharier häktades. 24 av dessa hölls häktade i över två år utan rättegång. De åtalade har berättat om utstuderad och kontinuerlig tortyr, om våldtäkter med diverse tillhyggen, om misshandel, om psykologisk terror och om veckor i isoleringsceller.

Efter att ha blivit uppskjuten ett flertal gånger inleddes rättegången i början av februari i år. Ett femtiotal internationella observatörer, bland annat från den Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) bevakade rättegången på plats. Flera av de grundläggande kraven för en rättvis rättegång uppfylldes inte – bland annat rätten till försvar och rätten till tolkning. Militärdomstolen utredde heller inte anklagelserna om tortyr som framställdes av samtliga åtalade. Närmare hälften av de åtalade dömdes till livstids fängelse, resterande till decennier långa fängelsestraff.

Processen i militärdomstolen och de oskäligt hårda straffen är ovärdiga en rättstat och ett land som utger sig för att uppfylla folkrättsliga åtaganden. Rättegången är tyvärr bara ännu ett exempel på de systematiska kränkningarna av västsahariernas grundläggande fri- och rättigheter. Internationella människorättsorganisationer som Amnesty och Human Rights Watch rapporterar år efter år om hur västsaharier diskrimineras, utsätts för summariska och politiserade rättegångar och bemöts med övervåld vid fredliga demonstrationer. Så gott som alla känner någon som fängslats, misshandlats eller torterats.

Trots rapporterna fortsätter Sverige och EU att upprätthålla kontroversiella handelsavtal som ger Marocko indirekt rätt att disponera över Västsaharas naturresurser. Det är oerhört allvarligt att Sverige och EU – den senare är mottagaren av Nobels fredspris – med öppna ögon byter mänskliga rättigheter mot ekonomisk vinning.

I december i fjol röstade svenska riksdagen för ett erkännande av Västsahara som självständig stat. Regeringen vidhåller dock sin position att inte erkänna Västsahara. Istället upplåter vi museum till utställningar om Västsahara med Marockos ambassadör som invigningstalare och bjuder in marockanska delegationer för mingel på slottet. När svenska kungligheter och ministrar dagar efter militärdomstolens dom välkomnade Marockos talman Karim Ghellab i Stockholm var det bland annat för att fira 250-årsjubileet av det första bilaterala avtalet mellan Sverige och Marocko.

Något mingel för att fira Västsaharas frihet lär det inte bli, varken på slottet eller i de fängelser där aktivister nu ska spendera återstoden av sina liv för att ha protesterat mot ockupationen.

Caroline Mitt-Holm och Hanga Sántha, Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen
Julia Finér, Emmaus Stockholm

Pressmeddelande: ICJ-S observatör kommenterar rättegång mot västsaharier

CFPPS

Bild: Committee of Relatives of Saharawi political prisoners group Gdim Izik (CFPPS)
 

ICJ-S observatör Lisa Staxäng kommenterar idag i en intervju med Sveriges Radi rättegången mot de 24 västsaharier som i helgen dömdes till oskäligt långa fängelsestraff av en militärdomstol i Rabat. Staxäng framhåller bland annat att samtliga försvarsadvokater inte var på plats under förhandlingen, och att de åtalades uppgifter om att de utsatts för tortyr avvisats samma dag som de framförts.

Sveriges Radio rapporterar att rättegången väntas tas upp när Sveriges biståndsminister Gunilla Carlsson sammanträder med Marockos talman Karim Ghellab i Stockholm idag. 

Här följer ett längre uttalande om bristerna i rättegången:

– Marocko har skrivit under och ratificerat de flesta av de internationella traktat som tillförsäkrar civila rätten till en rättvis rättegång. Vi är mycket kritiska till hur de åtalades juridiska rättigheter tillvaratogs under den rättegång som vi var nere på plats och bevakade delar av här i början av februari, säger Lisa Staxäng vid Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen, ICJ-S.

– För det första är det oerhört allvarligt att alla åtalade hävdat att de kontinuerligt har utsatts för tortyr, och att domstolen upptog bevisning om detta men avvisade anklagelserna samma dag. Detta gäller självfallet de åtalades rätt att inte bli utsatta för tortyr, men det gäller också processuella rättigheter som rätten att tiga och att domstolen inte ska godta bevis som tillkommit under tortyr.

För det andra upplevde vi att de åtalades processuella rättigheter inte tillvaratogs – framförallt avseende möjligheterna att komma till tals och att bli hörd. En viktig rättighet som vi inte upplevde uppfylldes är rätten till ett rättvist försvar – möjligheterna att få ta del av förundersökning alla försvarsadvokater var inte på plats, rätten att kalla egna vittnen var oerhörd begränsad, likaså tiden för att förbereda vittnena.

Ett flertal av de åtalade har hassaniya som modersmål. De har rätt till tolkning, vilket de inte fick mer än i summarisk form.

För det tredje omfattar också rätten till en rättvis rättegång rätten att informera någon annan om frihetsberövandet. Vi pratade med ett flertal av de åtalades familjemedlemmar, det gick veckor innan de fick reda på vad som hänt de gripna och var de befann sig.

För ytterligare kommentarer, kontakta Lisa Staxäng via e-post.

Pressmeddelande: ICJ-S fördömer livstidsdomar mot västsaharier

Pressmeddelande Västsahara i pdf format

En militärdomstol i Marocko dömer 24 västsaharier till mycket hårda fängelsestraff. Närmare hälften av de åtalade döms till livstids fängelse,  resterande till fängelse i mellan 20-30 år.

Natten mot söndagen avkunnades domen mot de 24 västsaharier som suttit häktade sedan det våldsamma nedbrytandet av det västsahariska protestlägret Gdiem Izik i november 2010.

De åtalade har suttit häktade i fängelset i Salé i över två års tid i väntan på rättegång. Från fängelset har åtalade vittnat om tortyr och annan omänsklig behandling, såsom våldtäkter med diverse tillhyggen samt psykisk terror från fångvaktarnas sida.

Nästan hälften av de åtalade döms mot sitt nekande till livstids fängelse, övriga får fängelsestraff mellan 20-30 år.

– Det är beklämmande att Militärdomstolen i Rabat, trots försök att ge sken av en rättvis rättegång, inte tillgodosåg de åtalades rättigheter på ett sätt som lever upp till de internationella  åtaganden Marocko gjort, säger Lisa Staxäng och Natasa Mirosavic, som bevakade delar av rättegången för ICJ-S räkning den 1 februari i år.

ICJ-S fördömer de oskäligt hårda straffen och det faktum att den marockanska staten inte tillförsäkrat de åtalade deras rätt till en rättvis rättegång.

ICJ-S arbetar för närvarande med att framställa en detaljerad rapport om rättegångsobservationen.

Rättegångsobservationer är ett led i ICJ-S ständiga arbete för att bevaka och värna rättsstatens principer. Rättegångsobservationerna genomförs med stöd av Folke Bernadotteakademin.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Ordförande Hanga Sántha, hanga.santha@icj-sweden.org +46 73641 83 79

Ordförande Caroline Mitt-Holm, caroline.mitt-holm@icj-sweden.org +46 70226 31 62

_________________________________________________________________

Internationella Juristkommissionens svenska avdelning är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer, såväl i Sverige som internationellt. 

Pressmeddelande: Gaza

I ett samarbetsprojekt mellan jurister i Gaza och Sverige ges människorättsförsvarare konkreta juridiska verktyg för att föra fram kränkningar av de mänskliga rättigheter de utsatts för.

Ladda ner pressmeddelandet i pdf format här > >

 

Pressmeddelande:ICJ-S välkomnar riksdagens beslut att uppmana regeringen om att Sverige som första EU-medlemsland ska erkänna Västsahara som stat

Pressmeddelande 2012-12-05

ICJ-S har i flera år arbetat för folkrättens och de mänskliga rättigheternas efterlevnad i Västsahara och gläds idag över att riksdagen som första nationellt parlament i EU röstat för att Västsahara ska erkännas som en fri och självständig stat.

Idag beslutade riksdagen att rikta ett tillkännagivande till regeringen om att Sverige snarast bör erkänna den sahariska arabiska demokratiska republiken som en fri och självständig stat och att Sverige bör verka för detta inom EU.

— Vi välkomnar resultatet av riksdagens omröstning, som också är ett erkännande av det ihärdiga grästrotsarbete som har utförts av engagerade organisationer runtom i landet. Om regeringen väljer att följa riksdagens uppmaning, kan Sverige stå för ett historiskt ögonblick att som första EU-medlemsland erkänna Västsahara som fri och självständigt stat, säger Hanga Sántha, ordförande i ICJ-S.

Västsahara är sedan 1975 ockuperat av Marocko, men Marockos påstådda suveränitet över det västsahariska territoriet har varken erkänts av något annat land eller av Internationella domstolen i Haag. Redan 1975 fastslog domstolen att någon suveränitet över området inte tillkommer Marocko. [Western Sahara, Advisory Opinion, I.C.J. Reports 1975.] Västsaharierna för en än så länge ändlös kamp för att kunna leva i ett fritt och självständigt land, samtidigt som internationella människorättsorganisationer såsom Amnesty och Human Rights Watch kontinuerligt rapporterar om kränkningar av västsahariernas grundläggande mänskliga fri- och rättigheter. De marockanska myndigheterna slår ner fredliga demonstrationer, misshandlar västsahariska människorättsaktivister och tillser inte att rättsystemet fungerar i enlighet med internationella traktat.

ICJ-S har under flera års tid bedrivit rättegångsobservationer i Västsahara och Marocko och fortlöpande rapporterat om brott mot rätten till en rättvis rättegång. Senast i november 2012 skickade ICJ-S tre rättegångsobservatörer till i El Aíun i Västsahara för att bevaka en rättegång mot en västsaharisk aktivist.

För ICJ-S rapporter och mer information om Västsahara, vänligen se:
http://www.icj-sweden.org/publikationer/rapporter.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Ordförande Hanga Sántha, hanga.santha@icj-sweden.org +46 73641 83 79 och
Ordförande Caroline Mitt-Holm, caroline.mitt-holm@icj-sweden.org +46 70226 31 62
_________________________________________________________________
Internationella Juristkommissionens svenska avdelning är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer, såväl i Sverige som internationellt.

 

Ladda ner pressmeddelandet i pdf format här > >

Pressmeddelande: Expertutbyte mellan svenska och belarusiska jurister

Pressmeddelande 2012-11-14

I ett samarbetsprojekt mellan processjurister i Belarus och Sverige byggs nätverk mellan belarusiska och svenska jurister och information sprids om rättsystemets status i Europas sista diktatur.

Under fyra dagar bjuder Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) in representanter från ett antal centrala belarusiska organisationer verksamma inom tillvaratagandet av mänskliga rättigheter i Belarus. Syftet med besöket är att bygga upp och stödja nätverk mellan belarusiska och svenska jurister, samt att sprida kunskap om den rådande situationen i Belarus för de mänskliga rättigheterna och för de som verkar för deras efterlevnad.

ICJ-S kommer att, med utgångspunkt i de inbjudnas verksamhetsområden, genom seminarier, föreläsningar och öppna utfrågningar ta upp olika rättsfrågor, bland annat fångars rättigheter och rätten till en rättvis rättegång, vidare rätten till utbildning och dess påverkan på demokratiseringsprocessen.

Det kommer att finnas möjlighet för media att träffa dessa representanter som driver några av de viktigaste MR- organisationerna i Belarus den 16 november kl. 12.30-17.00 på ICJ-S kansli. Ett fullständigt program på ICJ:s hemsida: http://www.icj-sweden.org/

Elena Tonkacheva
Legal Transformation Center (LTC)

Raisa Mikhajlovskaia och Ihar Rynkevich
Human Rights Center

Iryna Dzashavitsyna
Legal Transformation Center (LTC)

Andre Bandarenka
Platforma

Projektet genomförs med stöd av Svenska Institutet.

För ytterligare information vänligen kontakta:

ICJ:s kansli, secretariat@icj-sweden.org, +46 76 029 52 10

Ordförande Caroline Mitt Holm, caroline.mitt@icj-sweden.org +46 70 226 31 62

Projektansvarig Mai Greitz, mai.greitz@icj-sweden.org, +46 70 418 51 97

För att se pressmeddelandet i pdf format > >

_________________________________________________________________
Internationella Juristkommissionens svenska avdelning är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer, såväl i Sverige som internationellt.


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2023 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen