Facebook I media Kontakta oss

SÖK Praktik 2019/20

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen (ICJ-S) söker en praktikant till hösten 2019 och till våren 2020. ICJ-S är en sammanslutning av jurister med uppgift att främja mänskliga rättigheter och tillämpningen av rättsstatens principer, såväl i Sverige som internationellt. Som praktikant hos oss får du en inblick i arbetet i en organisation under förnyelse.

EXEMPEL PÅ MÖJLIGA ARBETSUPPGIFTER

  • granska juridiskt material, stödja styrelsen på ICJ-S med rättsutredningar och informationssökningar – vi har uppgifter inom utvecklingen och sjösättningen av vårt Rättspolitiska program – Rättsstaten Sverige
  • upprätta förslag till inlagor, yttranden, artiklar, medlemsbrev mm
  • bidra till administration, skicka mejl, inbjudningar mm
  • fundraising
  • anordna debatter och seminarier i samråd med styrelsen på ICJ-S
  • representera ICJ-S externt vid t.ex. MR-dagarna och juristdagarna

KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som kommit en bit in i dina studier och som har ett särskilt intresse för mänskliga rättigheter och rättssäkerhetsfrågor. Du ska vara driven, initiativtagande, noggrann och strukturerad. Du ska kunna arbeta självständigt och ha god samarbetsförmåga. Du kan uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Praktiken är oavlönad och omfattar en termin. Praktiken är i första hand på deltid.

Praktiken är varierande och självständig. Skicka din ansökan med CV och personligt brev till: secretariat@icj-sweden.org

TVÅ MÖTEN 1. Krigsbrott med erfarna åklagare 2. Temperaturen på rättsstaten Sverige

INBJUDAN

till

seminarieserien

Temperaturen på rättsstaten Sverige

Tisdagarna 5 februari , 5 mars och 2 april,

kl. 18:00 -21:00 ABF Sveavägen 41

 

Seminarium 1 Hur frisk är rättsstaten Sverige?

Seminarium 2 Har vi tillg.ng till effektiva r.ttigheter?

Seminarium 3 Har vi lika rätt?

 

ARRANGÖRER

Svenska avdelningen av internationella juristkommissionen; Frisinnade klubben;  ABF Stockholm;

ANMÄLAN

kan ske genom e-mail till Stellan.garde@telia.com eller till

ABF Stockholm – tel. 08 453 41 00 eller info.stockholm@ABF.se (ange seminarieserien -Temperaturen på

rättsstaten Sverige alla tre eller enstaka seminarium)

SYFTET

för seminarieserien är att identifiera de svagheter och behov av förbättringar som

finns i och skyddet för demokratin och de mänskliga fri- och rättigheterna i Sverige.

Seminarierna syftar till att ge deltagarna kunskap om f.r.ndring som .r n.dv.ndiga f.r att

demokratiska och m.nskliga r.ttigheter ska vara garanterade och iakttas i Sverige.

FÖRBEREDELSER

inför medverkan på seminariet bör vara att ta del av texten för

seminarium1 nedan och funderar p. om det finns ytterligare frågeställningar som borde tas

med på något av seminarierna. Om det är möjligt vore det bra om du i förväg kan skicka in

dina kompletterande frågor på adress Stellan.garde@telia.com så att vi kan vi se till att dina

förslag på frågor kommer att tas upp.

PROGRAM-texter för seminarierna kommer att skickas ut inför respektive seminarium.

PROGRAM

 

SEMINARIUM 1 – Hur frisk är rättsstaten Sverige?

Följande områden föreslås diskuteras – anmäl gärna fler frågor innan seminariet:

i. Ger grundlagarna ett tillräckligt skydd för lika rätt och demokrati?

ii. Ska Europakonventionens regler även kunna åberopas i privata

relationer?

iii. Ska EU:s arbete till skydd för mänskliga rättigheter förstärkas?

iv. Ska offentliga bidrag innebära att ideella organisationer behöver frångå

sina stadgar om lika rätt?

Se detaljer i det fullständiga programbladet som skickas ut före seminariet.

SEMINARIUM 2 – Har vi tillgång till effektiva rättigheter?

Följande områden föreslås diskuteras – anmäl gärna fler frågor innan seminariet:

i. Är domstolarna oberoende – vem tillsätter våra domare?

ii. Straffrättsliga frågor – hur länge kan en misstänkt hållas

frihetsberövad utan dom?

iii. Effektivitet för enskildas rätt – är det rätt att bara resursstarka

personer kan ta kränkningar till rättslig prövning / rättshjälp

mm?

Se detaljer i det fullständiga programbladet som skickas ut före seminariet.

SEMINARIUM 3 – Har vi lika rätt?

Följande områden kommer att diskuteras

i. Diskriminering – ska vi ha tillgänglighet för alla?

ii. Asyl och Migrationsrätten – Är förbud mot familjeåterförening ett

brott mot mänskliga rättigheter?

iii. Nationella minoriteter och ursprungsbefolkningens rättsliga

ställning – varför skriver inte Sverige på ILO-konventionen 169.

Se detaljer i det fullständiga programbladet som skickas ut före seminariet.

Ny styrelse

På ett extra årsmöte i november beslutades att välja ny styrelse:

Ordföranden

Annette von Sydow fd chefsåklagare och Stellan Gärde Legal Counsel

Skattmästare

Paul Lappalainen PhD candidate and teacher Stockholms Universitet

Ledamöter

Lennart Aspegren fd domare, Elin Boyer jur kand, Mai Greitz  advokat, Tora Holst fd åklagare, Maria Lyth jur kand, Aida Samani jur kand, Mikael Westerlund advokat

Seminarium om internationell straffrätt med Lennart Aspegren

 

Måndag den 1 oktober kl. 18.00

ABF-huset, Sveavägen 41

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen anordnar ett seminarium om internationell straffrätt och dess utveckling, tillsammans med folkrättsjuristen Lennart Aspegren.

Med ställning som undergeneralsekreterare i FN tjänstgjorde Lennart Aspegren 1995-2000 på heltid som ordinarie domare i Internationella brottmålstribunalen för Rwanda (ICTR). Lennart Aspegren var en av tre domare i det så kallade Akayesumålet, vilket var den första internationella rättegång där någon fällts till ansvar för folkmord. Akayesu-domen bröt också ny mark då våldtäkt ansågs utgöra del av folkmordet.

Utifrån några konkreta och uppmärksammade rättsfall kommer Lennart Aspegren att redogöra för den internationella straffrättens spännande utveckling de senaste åren och det kommer också att finnas tillfälle att ställa frågor till honom. Seminariet riktar sig till alla som är intresserade av internationell rätt och internationell straffrätt i synnerhet.

Om det föreligger några frågor angående seminariet, vänligen kontakta Mikael Westerlund som sitter i styrelsen för Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen genom e-post mikael.westerlund@advokatdebasso.se

Välkommen!

 

 

Kurs om rättsgrunder vid kränkningar

Den 7 december kl. 13.00-17.00 anordnar ICJ-S en kurs om rättsgrunder vid kränkningar med Stellan Gärde som kursledare. Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar fyra kvalificerade kurstimmar. För mer information om kursen och om anmälan, vänligen se nedan.

Varmt välkomna!

ra%cc%88ttsgrunder

Polisens användning av informatörer och infiltratörer

Polisens användning av informatörer och infiltratörer diskuterades av panellisterna under måndagens panelsamtal. Den nästintill fullsatta lokalen i ABF-huset vittnade om att det finns ett stort intresse för frågan. Vi på ICJ-S vill tacka paneldeltagarna och alla som kom och lyssnade. Vi vill även rikta ett stort tack till ABF Stockholm för att vi fick låna deras lokaler.

Till vänster: Johan Grenfors, biträdande chef vid polisens nationella operativa avdelning, Anders Perklev, Riksåklagare, Anne Ramberg, Generalsekreterare på Sveriges Advokatsamfund, Fredrik Wersäll, President vid Svea hovrätt och kvällens moderator Stefan Wahlberg, Chefredaktör vid Dagens Juridik.

panelsamtal-bild

Panelsamtal om internationell rätt och krigsbrott i Syrien

Årets mottagare av regeringens pris i mänskliga rättigheter (Per Anger-priset) är den syrisk-palestinska människorättsaktivisten Abdullah Al Khateeb, (se länk: http://www.levandehistoria.se/press/release/2016/anger-priset-till-abdullah-al-khateeb-syrien)

Med anledning av detta bjuder ICJ-S, som är den organisation som har nominerat Abdullah Al Khateeb, in till ett panelsamtal om situationen i Syrien, krigsbrott som begås i konflikten samt möjligheten att beivra dessa brott internationellt såväl som nationellt.
Panelsamtalet är kostnadsfritt och kommer att äga rum i ABF-huset på Sveavägen 41, måndagen den 17 oktober 2016 kl 18.00.
Varmt välkomna!
inbjudan-till-panelsamtal-17-oktober-2016-kopia

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2024 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen