Facebook I media Kontakta oss

Seminarium: Transitional Justice in Syria – Role of Civil Society

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommissionen bjuder in till ett samtal om det syriska civilsamhällets roll för övergångsrättvisa (transitional justice) i Syrien. Samtalet äger rum i ABF-huset i Stockholm den 21 februari kl 18:00 och hålls av Shant Kerbabian som är programchef på den Istanbulbaserade organisationen The Day After. Organisationen arbetar för en demokratisk övergång i Syrien genom rättsstatsuppbyggnad (rule of law), utformandet av en konstitution, reformer av säkerhetssektorn och stöd till det syriska civilsamhället.

Läs inbjudan här

Välkomna!

Kurs om rättsgrunder vid kränkningar

Den 7 december kl. 13.00-17.00 anordnar ICJ-S en kurs om rättsgrunder vid kränkningar med Stellan Gärde som kursledare. Kursen uppfyller Advokatsamfundets krav på professionell fortbildning av advokater och omfattar fyra kvalificerade kurstimmar. För mer information om kursen och om anmälan, vänligen se nedan.

Varmt välkomna!

ra%cc%88ttsgrunder

Panelsamtal om internationell rätt och krigsbrott i Syrien

Årets mottagare av regeringens pris i mänskliga rättigheter (Per Anger-priset) är den syrisk-palestinska människorättsaktivisten Abdullah Al Khateeb, (se länk: http://www.levandehistoria.se/press/release/2016/anger-priset-till-abdullah-al-khateeb-syrien)

Med anledning av detta bjuder ICJ-S, som är den organisation som har nominerat Abdullah Al Khateeb, in till ett panelsamtal om situationen i Syrien, krigsbrott som begås i konflikten samt möjligheten att beivra dessa brott internationellt såväl som nationellt.
Panelsamtalet är kostnadsfritt och kommer att äga rum i ABF-huset på Sveavägen 41, måndagen den 17 oktober 2016 kl 18.00.
Varmt välkomna!
inbjudan-till-panelsamtal-17-oktober-2016-kopia

Panelsamtal om polisens användning av informatörer/infiltratörer

Den 10 oktober kl. 18.00 bjuder Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen in till ett panelsamtal om polisens användning av informatörer/infiltratörer.

I panelen deltar Anne Ramberg, Generalsekreterare för Sveriges Advokatsamfund, Fredrik Wersäll, President i Svea hovrätt, Anders Perklev, Riksåklagare och Johan Grenfors, Biträdande chef vid Polisens nationella operativa avdelning.

Kvällens moderator är Stefan Wahlberg som är chefredaktör vid Dagens Juridik.

Mötet är öppet för alla och ingen föranmälan krävs.

Vid eventuella frågor vänligen kontakta Mikael Vesterlund Pettersson, styrelseledamot, på telefonnummer 072 586 14 14, alternativt via e-post mikael.vesterlund.pettersson@icj-sweden.org.

Varmt välkomna!

ska%cc%88rmavbild-2016-09-09-kl-00-02-11

panelsamtal om de nya asylreglerna

Kära medlemmar!

Den 17 februari kl. 18.00 bjuder vi in till panelsamtal rörande de nya asylrättsreglerna. Under kvällen kommer statssekreterare Lars Westbratt och advokaterna Ignacio Vita och Per Stadig att diskutera de nya ändringarna.

Antalet platser är begränsade, så anmäl erat intresse till secretariat@icj-sweden.org. Mötet är öppet för alla men kostar 50 kr för icke-medlemmar.

Varmt välkomna!

Med vänliga hälsningar,

Kansliet vid Internationella Juristkommissionen

inbjudanasylrätt

Paneldebatt om Västsahara

Svenska avdelningen av Internationella Juristkommission, Svenska ILA, Civil Rights Defenders och Stockholm Center for International Law and Justice bjuder in Er till en paneldebatt angående situationen i Västsahara och de folkrättsliga förutsättningarna för ett erkännande av Västsahara som stat.

Var? Stockholms Universitet, hus D, hörsal 9.

När? 26 januari kl. 16.00.

Ingen föranmälan krävs.

Varmt välkomna!

Möte om Venedigkommissionens arbete den 19/1

Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen och Svenska ILA inbjuder till ett möte angående Venedigkommissionens arbete.

Bakgrunden till mötet är att Europarådets parlamentariska församling bett Venedigkommissionen att ta fram en checklista för Rule of Law. UD söker för närvarande att konkretisera ämnet som ett sätt att främja svensk utrikespolitik.

Talare:
F.d. hovrättspresidenten Johan Hirschfeldt
Professor vid Uppsala Universitet Iain Cameron
Svenska representanter i Venedigkommissionen

Anmälan måste göras senast måndagen den 18 januari kl 12.00 till secretariat@icj-sweden.orgFullSizeRender

Seminarium 13/10 i samarbete med Svenska ILA om juridiken bakom Europas flyktingkris

Tisdagen den 13 oktober kl 19:00 anordnar Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen tillsammans med Svenska ILA  ett seminarium där juridiken bakom Europas flyktingkris står i fokus.

Den nu rådande flyktingkrisen aktualiserar många juridiska frågeställningar. Hur långt sträcker sig EU-staternas förpliktelser att respektera rätten att söka asyl? Föreligger det en positiv förpliktelse att tillhandahålla lagliga vägar in i EU? Fungerar EU:s gemensamma asylsystem (CEAS)? Och hur länge lever Dublinförordningen?

I panelen sitter Louise Dane som är doktorand i migrationsrätt vid Stockholms universitet, Gregor Noll, professor i folkrätt vid Lunds universitet och Rebecca Stern, lektor i folkrätt vid Uppsala universitet.

Moderator för kvällen är Hans Corell som är hedersordförande i ILA, f.d. ambassadör och FN:s tidigare undergeneralsekreterare för rättsliga frågor.

12038307_887216791354108_8795925002593419875_n

After Work 11/6 med inrikesminister Anders Ygeman och Aftonbladet Oisin Cantwell om terrorism och demokrati

Torsdagen den 11 juni kl. 18.00 gästas ICJ-S After Work av inrikesminister Anders Ygeman och Aftonbladets Oisin Cantwell som samtalar kring terrorism och demokrati. Samtalet sker under trevliga och avspända former med efterföljande liveband. Deltagande är kostnadsfritt. Kåken, Regeringsgatan 66.

Terrorismen är i dag den allt annat överskuggande säkerhetspolitiska frågan.  Ett stort antal lagändringar genomförs för att skydda samhället mot framtida terroristangrepp och lagföra terrorister. Ett flertal av de lagar som genomförs inriktas i allt större utsträckning på att straffbelägga, inte själva terrorhandlingen, utan olika åtgärder som antas syfta till att det begås terroristhandlingar.

En följd av denna trend är att det t.ex. blir möjligt att i allt högre utsträckning använda hemliga tvångsmedel för att kartlägga i vilket syfte människor företar i övrigt helt vardagliga handlingar såsom att resa utomlands.  Frågan blir då var gränsen för övervakningssamhället går när brottsbekämpningen allt mer inriktas på att utreda människors tankar, idéer och religiösa övertygelser istället för de skadliga handlingar som ytterst motiverar åtgärderna.

Värdar för kvällen är juristerna Naiti del Sante och Thomas Olsson


Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen

Odengatan 88
SE-113 22 Stockholm
Telefon: +46 (0)8 654 62 80
E-post: secretariat@icj-sweden.org

Copyright © 2018 Svenska Avdelningen av Internationella Juristkommissionen